Topsport subsidie

Als u of uw organisatie sport op hoog niveau, brengt dit vaak extra kosten met zich mee. Mogelijk heeft u recht op een bijdrage van de gemeente, in de vorm van een subsidie.

Het is niet meer mogelijk om een aanvraag voor subsidie in te dienen.
Het subsidieplafond van € 10.975,- voor 2020 is bereikt.

Wat u moet weten

  • Een sportorganisatie heeft een topsport-status, toegekend door Topsport Limburg.
  • De organisatie komt uit in de hoogste klasse van één van de volgende sporten: (amateur) voetbal, hockey, handbal, duurloop (atletiek), zitvolleybal
  • De individuele sporter heeft volgens de criteria van het Olympisch Steunpunt Limburg een van de volgende statussen: B status en Internationaal Talent (IT). Nationaal Talent (NT), Belofte (Bel) of Regio Status 1 (RS1)
  • Subsidieregel Topsport en Prestaties