TOZO

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-uitkering) vult uw inkomen uit uw bedrijf of zelfstandig beroep maximaal 3 maanden aan tot het sociaal minimum. De overheid heeft een verlenging van de Tozo regeling aangekondigd vanaf 1 juni 2020 tot uiterlijk 30 september 2020. Hierbij wordt er wel rekening gehouden met het inkomen van uw partner, in tegenstelling tot de eerste Tozo regeling.

pdf TOZO-2 aanvraagformulier (PDF, 350.38 KB)
Gebruik dit formulier als u verlenging van de Tozo-uitkering aan wilt vragen of een aanvraag in wilt dienen. Stuur het formulier ingevuld en ondertekend met de gevraagde bewijsstukken naar bbz@venlo.nl

Uitbetaling

 • Uitbetaling Tozo-2: laatste donderdag van de maand

Aanvraag Tozo-uitkering

 • Als u eerder een Tozo-uitkering heeft ontvangen, kunt u een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen die ingaat op de dag na afloop van uw huidige recht op Tozo-uitkering.
 • Als u nog niet eerder een Tozo-uitkering heeft aangevraagd kunt u deze aanvragen vanaf 1 juni 2020.

Duur Tozo-uitkering

De verlenging van de Tozo-uitkering loopt tot uiterlijk 30 september 2020. Het is de bedoeling om de uitkering aansluitend op de 1e periode van de Tozo-uitkering te ontvangen. Dit kan op z’n vroegst dus op 1 juni 2020 voor 4 maanden. Loopt uw huidige Tozo-uitkering door tot 30 juni? Dan duurt de verlenging maximaal 3 maanden (juli, augustus en augustus). Krijgt u in juni, juli en augustus 2020 nog een Tozo-uitkering volgens de 1e Tozo-regeling. Dan duurt de verlenging maximaal 1 maand (september).

Voorwaarden voor een Tozo-uitkering vanaf 1 juni 2020

 • U bent 18 jaar of ouder en heeft de AOW leeftijd nog niet bereikt
 • U staat ingeschreven in de gemeente Venlo
 • U werkt als zelfstandige in Nederland
 • U voldoet aan de wettelijke eisen voor het hebben van een eigen onderneming, zoals inschrijving in het handelsregister
 • U bent de onderneming gestart voor 17 maart 2020
 • U voldoet aan het urencriterium: u werkt minimaal 1.225 uren per jaar in het eigen bedrijf / als zelfstandige
 • De tijdelijke ondersteuning is voor een periode van maximaal 4 maanden
 • Uw gezinsinkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum (voor alleenstaanden tot € 1.050,00 en voor gehuwden/samenwonenden tot € 1.500,00). Er wordt rekening gehouden met inkomsten van u en/of uw partner.
 • Ondersteuning is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage tot een maximaal bedrag van € 10.157,- over de periode 1 maart 2020 tot uiterlijk 30 september 2020.

Veelgestelde vragen over Tozo op de website van de Rijksoverheid

Aanvragen en meesturen

Aanvragen

 • Download het aanvraagformulier, vul het in en onderteken het.
 • Mail het formulier samen met de benodigde bewijsstukken naar bbz@venlo.nl

Meesturen

Op het formulier staat onder iedere vraag aangegeven welke bewijsstukken u moet meesturen. Als u gebruik heeft gemaakt van ondersteuning op grond van de Tozo-1 regeling, dan hoeft u geen nieuwe bewijsstukken mee te sturen tenzij uw situatie veranderd is.

Wijziging in uw situatie of stoppen uitkering

 • Geef wijzigingen op tijd door aan de gemeente.
  Bijvoorbeeld als u een TOZO-aanvraag heeft gedaan en uw bedrijf weer open gaat. Geef aan wanneer uw uitkering moet stoppen of wanneer u inkomsten heeft waar de gemeente rekening mee moet houden. Zo voorkomt u terugvorderingen.
 • Stuur een mail met uw gegevens naar bbz@venlo.nl om wijzigingen door te geven.