TOZO

TOZO stopt

Het kabinet heeft besloten om het generieke steun- en herstelpakket in verband met de coronamaatregelen vanaf het vierde kwartaal niet te verlengen. Dit betekent dat regelingen als TONK en de TOZO vanaf 1 oktober 2021 niet meer worden verlengd en/of aangevraagd kunnen worden.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Het stopzetten van de TOZO betekent dat met ingang van 1 oktober 2021 de bijstand aan zelfstandigen waar nodig uitsluitend nog wordt verstrekt op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).

Wat houdt de Bbz-regeling in?

De Bbz-regeling biedt 2 mogelijkheden:

  1. Als u tijdelijk niet genoeg inkomsten hebt om van te leven, dan kunt u een aanvullende uitkering krijgen vanaf 1 oktober 2021, voorlopig maximaal tot 1 januari 2022.
  2. Hebt u geld nodig voor investeringen of het aflossen van problematische schulden en kunt u geen lening krijgen bij de bank? Dan kunt u misschien een lening voor bedrijfskapitaal krijgen van de gemeente.

De regeling is niet nieuw en op dit moment gewoon aan te vragen. De voorwaarden worden vanaf 1 oktober 2021 tijdelijk versoepeld tot 1 januari 2022. Zo wordt aanvragen met terugwerkende kracht mogelijk en komt de vermogenstoets te vervallen. Ook stellen wij uw inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand vast (in plaats van per boekjaar, zoals gebruikelijk is in het Bbz). Houdt u er rekening mee dat wij, om te beoordelen of u in aanmerking komt voor het Bbz, moeten onderzoeken of uw bedrijf levensvatbaar is.

Hoe aanvragen?

Om de Bbz regeling aan te vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente Venlo, telefoonnummers: 077-359 7290 of 077-359 64 22. 

Tijdens dit gesprek zal bij u informatie ingewonnen worden om u zo juist en goed mogelijk te begeleiden.