TOZO

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-uitkering) vult uw inkomen uit uw bedrijf of zelfstandig beroep aan tot het sociaal minimum. De overheid heeft een verlenging van de Tozo regeling aangekondigd vanaf 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. Hierbij wordt er ook rekening gehouden met het inkomen van uw partner. Ook wordt er gekeken naar heroriëntatie op de arbeidsmarkt.

pdf TOZO 3: aanvraagformulier (PDF, 174.69 KB)
Gebruik dit formulier als u verlenging van de Tozo-uitkering aan wilt vragen of een aanvraag in wilt dienen. Stuur het formulier ingevuld en ondertekend met de gevraagde bewijsstukken naar bbz@venlo.nl

Wat u moet weten

Uitbetaling

 • Uitbetaling TOZO-3: laatste woensdag van de maand.

Aanvraag Tozo-uitkering

 • Vanaf 1 december 2020 kan de uitkering aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag gedaan wordt. Voorbeeld: Op 15 december 2020 kunt u dus aanvragen vanaf 1 december 2020. U kunt vanaf december 2020 geen Tozo-uitkering aanvragen voor de voorafgaande maanden.

Duur Tozo-uitkering

De verlenging van de Tozo-uitkering loopt tot uiterlijk 1 april 2021.

Voorwaarden voor een Tozo-uitkering 

 • U bent 18 jaar of ouder en heeft de AOW leeftijd nog niet bereikt
 • U staat ingeschreven in de gemeente Venlo
 • U werkt als zelfstandige in Nederland
 • U voldoet aan de wettelijke eisen voor het hebben van een eigen onderneming, zoals inschrijving in het handelsregister
 • U bent de onderneming gestart voor 17 maart 2020
 • U voldoet aan het urencriterium: u werkt minimaal 1.225 uren per jaar in het eigen bedrijf / als zelfstandige
 • Uw inkomen is weggevallen als gevolg van de coronacrisis
 • Uw gezinsinkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum (voor alleenstaanden tot € 1.050,00 en voor gehuwden/samenwonenden tot   € 1.500,00). Er wordt rekening gehouden met inkomsten van u en/of uw partner;
 • Ondersteuning is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage tot een maximaal bedrag van € 10.157,- over de periode 1 maart 2020 tot uiterlijk 1 juni 2021 . U kunt geen beroep doen op een Tozo-3 lening voor bedrijfskapitaal als u of een schuldeiser surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt.

Heroriëntatie ondernemers

Per 1 januari 2021 start een volgende fase binnen de TOZO. In deze fase wordt de zelfstandig ondernemer, waar nodig, ondersteund om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst.

Veelgestelde vragen over Tozo op de website van de Rijksoverheid

Aanvragen en meesturen

Aanvragen

 • Download het aanvraagformulier, vul het in en onderteken het.
 • Mail het formulier samen met de benodigde bewijsstukken naar bbz@venlo.nl

Meesturen

Op het formulier staat onder iedere vraag aangegeven welke bewijsstukken u moet meesturen.

Wijziging in uw situatie of stoppen uitkering

 • Geef wijzigingen op tijd door aan de gemeente.
  Bijvoorbeeld als u een TOZO-aanvraag heeft gedaan en uw bedrijf weer open gaat. Geef aan wanneer uw uitkering moet stoppen of wanneer u inkomsten heeft waar de gemeente rekening mee moet houden. Zo voorkomt u terugvorderingen.
 • Stuur een mail met uw gegevens naar bbz@venlo.nl om wijzigingen door te geven.

Wijzigingen vanaf 3 maart 2021
Vanaf 3 maart mogen bepaalde ondernemers de deuren van hun zaak weer openen en zullen daardoor geen TOZO uitkering meer nodig hebben. 
De ondernemers voor wie dit geldt ontvangen begin maart een brief met uitleg en de mogelijkheden die u als ondernemer heeft.