TOZO

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-uitkering) vult uw inkomen uit uw bedrijf of zelfstandig beroep aan tot het sociaal minimum. De overheid heeft een verlenging van de Tozo regeling aangekondigd vanaf 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021. Hierbij wordt er ook rekening gehouden met het totale inkomen van u en uw partner. Ook wordt er gekeken naar heroriëntatie op de arbeidsmarkt.

Wat u moet weten

Uitbetaling

 • Uitbetaling Tozo-5: normaal op laatste woensdag van de maand of na inlevering van een juist en volledig ingevuld maandformulier.

Aanvraag Tozo-5 uitkering

 • Vanaf 1 juli 2021 kan de uitkering aangevraagd worden. In de Tozo-5 regeling is het, behalve in de maand juli zelf, mogelijk om met ingang van de 1e van de maand voorafgaand aan de aanvraagdatum aan te vragen. Voorbeeld: tot en met 31 augustus 2021 kunt u dus aanvragen vanaf 1 juli 2021.
 • U kunt vanaf 1 juli 2021 geen Tozo 1, 2, 3 of 4 uitkering aanvragen.

Duur Tozo-5 uitkering

 • De Tozo-5 uitkering loopt tot uiterlijk 1 oktober 2021.

Voorwaarden voor een Tozo-uitkering 

 • U bent 18 jaar of ouder en heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt
 • U staat ingeschreven in de gemeente Venlo
 • U werkt als zelfstandige in Nederland
 • U voldoet aan de wettelijke eisen voor het hebben van een eigen onderneming, zoals inschrijving in het handelsregister
 • U bent de onderneming gestart voor 17 maart 2020
 • U voldoet aan het urencriterium: u werkt minimaal 1.225 uren per jaar in het eigen bedrijf / als zelfstandige
 • Uw inkomen is weggevallen als gevolg van de coronacrisis
 • Uw gezinsinkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum (voor alleenstaanden tot € 1.078,70 en voor gehuwden/samenwonenden tot € 1.541,00). Er wordt rekening gehouden met inkomsten van u en/of uw partner;
 • Ondersteuning is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage tot een maximaal bedrag van € 10.157, - over de periode 1 maart 2020 tot uiterlijk 1 oktober 2021.
 • U kunt geen beroep doen op een Tozo-5 lening voor bedrijfskapitaal als u of een schuldeiser surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt.

Heroriëntatie ondernemers

 • Per 1 juli 2021 is een volgende fase gestart binnen de TOZO. In deze fase wordt de zelfstandig ondernemer, waar nodig, ondersteund om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst.

Veelgestelde vragen over TOZO op de website van de Rijksoverheid

Aanvragen en meesturen

Aanvragen

 • Download onderstaand aanvraagformulier, vul het in en onderteken het.
 • Mail het formulier samen met de benodigde bewijsstukken naar bbz@venlo.nl

Meesturen

 • Op het formulier staat onder iedere vraag aangegeven welke bewijsstukken u moet meesturen.

Wijziging in uw situatie of stoppen uitkering

 • Geef wijzigingen op tijd door aan de gemeente. Bijvoorbeeld als u een Tozo-aanvraag heeft gedaan en uw bedrijf weer opengaat. Geef aan wanneer uw uitkering moet stoppen of wanneer u inkomsten heeft waar de gemeente rekening mee moet houden. Zo voorkomt u terugvorderingen.
 • Stuur een mail met uw gegevens naar bbz@venlo.nl om wijzigingen door te geven.