Venlo, kennisgeving uitvoering bestemmingsplannen

Publicatiedatum: 
5-06-2019

Kennisgeving

Onteigening van onroerende zaken in de gemeente Venlo voor de uitvoering van de bestemmingsplannen Trade Port Noord, Trade Port Noord Klaver 1 West, Trade Port Noord Herziening Klaver 4, en Trade Port Noord Herziening Klaver 2 en 3.

De burgemeester van de gemeente Venlo deelt mee dat, ingevolge artikel 78, zevende lid, van de onteigeningswet, vanaf 6 juni 2019 tot en met 17 juli 2019 een afschrift van het koninklijk besluit van 25 april 2019, nr. 2019000845, ter inzage ligt.

De in het koninklijk besluit ten name van de gemeente Venlo ter onteigening aangewezen onroerende zaken zijn nodig voor de uitvoering van de bestemmingsplannen Trade Port Noord, Trade Port Noord Klaver 1 West, Trade Port Noord Herziening Klaver 4, en Trade Port Noord Herziening Klaver 2 en 3. De door de Kroon ter onteigening aangewezen onroerende zaken hebben de bestemming Bedrijventerrein. Op de onroerende zaken worden werken en werkzaamheden uitgevoerd ter verwezenlijking van die bestemming.

Het koninklijk besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 24 mei 2019, nr. 26674.
Tegen dit besluit staat geen beroep open.

Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter inzage op de volgende locaties:

  • gemeente Venlo, Hanzeplaats 1 te Venlo
  • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht in de centrale hal.