Verhuizen binnen Nederland

Verhuist u naar een (ander) adres binnen de gemeente Venlo? Geef uw verhuizing op tijd door, uiterlijk 5 dagen na uw verhuisdatum of maximaal 4 weken ervoor. Als u verhuist naar een adres waar al iemand woont, moet u bij het melden van de verhuizing ook bewijzen dat u toestemming hebt voor de verhuizing.

Online doorgeven

U kunt online, met uw DigiD een verhuizing doorgeven:

 • Van uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
 • Van uw echtgenoot / echtgenote als u op hetzelfde adres woont en beiden naar hetzelfde adres verhuist
 • Van uw geregistreerde partner als u op hetzelfde adres woont en beiden naar hetzelfde adres verhuist
 • Van uw kinderen die met u mee verhuizen
 • Van uw ouder(s) als u 18 jaar of ouder bent en als u samenwoont en samen naar hetzelfde adres verhuist

Inwonen

Als u verhuist naar een adres waar al iemand staat ingeschreven moet u bij het melden van de verhuizing ook bewijzen dat u toestemming heeft van de bewoner. Bijvoorbeeld als u gaat samenwonen of als u voor lange tijd in een instelling of tehuis gaat wonen,

Bij de online melding kan dit op 2 manieren.

 • Tijdens het invullen van het formulier kan de hoofdbewoner inloggen met DigiD om toestemming te geven
 • U kunt in het online formulier een schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner toevoegen. Hiervoor kunt u onderstaand formulier gebruiken. Een scan of foto van het ingevulde formulier kunt u toevoegen bij uw online aangifte.

pdf Verklaring hoofdbewoner (PDF, 130.02 KB)

Wat u moet weten

 • Verhuist u vanuit een andere gemeente naar Venlo? Uw oude gemeente krijgt automatisch het nieuwe adres door. U hoeft zich niet uit te schrijven bij uw oude gemeente.
 • Als u verhuist naar een andere gemeente in Nederland, hoeft u dit niet te melden bij de gemeente Venlo
 • Doorgeven van een verhuizing is kosteloos.
 • U kunt uw verhuizing ook persoonlijk melden in het Stadskantoor. U moet hiervoor een afspraak maken.

Op tijd doorgeven

 • U moet uw nieuwe adres uiterlijk 5 dagen na de verhuizing aan ons doorgeven.
 • U kunt uw nieuwe adres niet eerder dan 28 dagen voor uw verhuizing aan ons doorgeven.

Als u het nieuwe adres meer dan 5 dagen na de verhuizing doorgeeft, gaat de adreswijziging in op de dag dat u de verhuizing doorgeeft aan de gemeente.

Geef uw verhuizing op tijd door. De persoonsgegevens die de gemeente van u heeft, worden gebruikt door ruim 600 overheidsorganisaties. Van de Belastingdienst tot de leerplichtambtenaar. Het is belangrijk dat uw gegevens kloppen, om vervelende verrassingen te voorkomen.

Wie krijgen mijn gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP)?

Melden aan de balie

U kunt er ook voor kiezen uw verhuizing persoonlijk  te melden aan de balie. U moet hiervoor een afspraak maken.

Let op: als u verhuist naar een adres waar al iemand anders woont, moet u een schriftelijke verklaring voorleggen waaruit blijkt dat u toestemming heeft naar het adres te verhuizen.