Verordening en regels

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 

Vanaf dinsdag 1 december 2020 geldt de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 voor drie maanden. Hiermee worden de bestaande coronamaatregelen vastgelegd in wetgeving en krijgen de Tweede Kamer, Eerste Kamer en gemeenteraad meer betrokkenheid. De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 heeft een looptijd van 3 maanden. Indien nodig kan de coronawet steeds 3 maanden worden verlengd. Ook is het mogelijk de wet tussentijds in te trekken, zodra deze niet meer nodig is. De Tweede Kamer is betrokken bij deze besluiten. Op de website van Rijksoverheid is hierover meer informatie beschikbaar:  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/30/tijdelijke-wet-ma....

Financiën voorzieningen

In een raadsinformatiebrief van 24 maart 2020 is uitgelegd hoe de financiële gevolgen van de diverse noodmaatregelen door de gemeente worden opgevangen.