Verordening en regels

Coronawet vervangt noodverordeningen

Het gaat nog niet goed met de besmettingen van COVID-19-virus in Nederland. Daarom zijn maatregelen van toepassing, om het virus in te dammen. Op dinsdag 1 december gaat de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 voor de komende drie maanden in.

De noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Limburg-Noord van 18 november 2020 is ingetrokken. 
Bekijk hier het intrekkingsbesluit 

pdf Intrekking Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Limburg-Noord 18 november 2020 (PDF, 81.1 KB)
 

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 gaat in

Vanaf dinsdag 1 december 2020 geldt de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 voor drie maanden. Hiermee worden de bestaande coronamaatregelen vastgelegd in wetgeving en krijgen de Tweede Kamer, Eerste Kamer en gemeenteraad meer betrokkenheid. De maatregelen veranderen inhoudelijk niet met de komst van deze nieuwe wet, maar er is wel een verplichting bij de mondkapjes gekomen. Per 1 december is het verplicht een mondkapje te dragen in publieke ruimtes. Het mondkapje is verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters. Voor deze en andere maatregelen is gekozen, omdat we het coronavirus samen onder controle willen krijgen. Op de website van Rijksoverheid is hierover meer informatie beschikbaar https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/30/tijdelijke-wet-ma....

Financiën voorzieningen

In een raadsinformatiebrief van 24 maart 2020 is uitgelegd hoe de financiële gevolgen van de diverse noodmaatregelen door de gemeente worden opgevangen.