Voor ondernemers

Een overzicht van de maatregelen en ondersteuning door gemeente en landelijke overheid voor ondernemers die door de coronacrisis in problemen komen.

Ondernemersloket Venlo en Kamer van Koophandel

Ondernemersloket

Het ondernemersloket is bereikbaar voor alle ondernemers van de gemeente Venlo. Vragen over de eigen onderneming en de maatregelen kunt u hier stellen.

Het loket ondersteunt bij vragen over de onderneming en de maatregelen die zowel landelijk als lokaal genomen worden om ondernemers te helpen.
Als dat nodig is, wordt er een bezoek gebracht en worden vragen persoonlijk afgehandeld.

Contact
E-mail: ondernemersloket@venlo.nl
Telefoon: 14 077

Kamer van Koophandel

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u uitgebreide informatie over landelijke regelingen en mogelijkheden.

Rijksoverheid

Kijk voor antwoorden op veelgestelde vragen van ondernemers en werkgevers op de website van de Rijksoverheid.

Zelfstandigen en personeel

Inkomensondersteuning voor ZZP en MKB

Venlose ZZP'ers en zelfstandige ondernemers kunnen een tijdelijke financiële ondersteuning aanvragen bij de gemeente. Het gaat om de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO).

Let op: heeft u door de coronamaatregelen ook problemen met het betalen van uw woonkosten, dan heeft u mogelijk ook recht op een bijdrage uit de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten)

Voorzieningen voor personeel

Met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) hoopt de overheid dat zoveel mogelijk mensen hun baan kunnen behouden, zelfs als er door de coronacrisis tijdelijk geen werk voor hen is. De NOW vervangt de werktijdverkorting (WTV) die wordt ingetrokken. U kunt met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’. De uitvoering ligt bij het UWV.

Belastingen

Gemeentelijke belastingen

Gemeentelijke belastingen zoals OZB, reclamebelasting en toeristenbelasting zijn tot 30 juni 2020 automatisch opgeschort. Inmiddels wordt invordering weer opgestart. Meer informatie op de website van BsGW, Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.

Deze collectieve maatregel geldt alleen voor de belastingen voor ondernemers. Voor de incasso van particuliere betalingen die via het BsGW lopen kunt u individueel contact opnemen via 088-8420420.

Uitstel landelijke belastingen

U kunt bij de Belastingdienst een verzoek indienen voor uitstel van de te betalen loonbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting. U moet dit verzoek schriftelijk gemotiveerd indienen bij de Belastingdienst.

Meer informatie op de website van de Belastingdienst.