Voor ondernemers

Algemeen

Een overzicht van de maatregelen en ondersteuning door gemeente en landelijke overheid voor ondernemers die door de coronacrisis in problemen komen.

Ondernemersloket Venlo

Het ondernemersloket is bereikbaar voor alle ondernemers van de gemeente Venlo. Vragen over de eigen onderneming en de maatregelen kunt u hier stellen. Het loket ondersteunt bij vragen over de onderneming en zowel landelijke als lokale maatregelen die ondernemers helpen. Als dat nodig is, brengen we een bezoek en handelen we vragen persoonlijk af.

E-mail: ondernemersloket@venlo.nl
Telefoon: 14 077

Financiële ondersteuning

Financiële hulp voor zelfstandigen

Komt u als zelfstandig ondernemer in (tijdelijke) financiële problemen waardoor uw onderneming in gevaar komt? In bepaalde gevallen kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz light).

Kamer van Koophandel

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u uitgebreide informatie over landelijke regelingen en mogelijkheden.

Rijksoverheid

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming NOW kunt u uw werknemers met een vast of flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Zo blijven zo veel mogelijk banen behouden. Meer informatie over mogelijkheden en aanvragen op de website van het UWV

Belastingen

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) int gemeentelijke belastingen, zoals OZB, reclamebelasting en toeristenbelasting. Voor vragen over deze belastingen en de incasso hiervan kunt u contact opnemen met BsGW via 088 - 842 04 20.

Uitstel landelijke belastingen

U kunt bij de Belastingdienst een verzoek indienen voor uitstel van de te betalen loonbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting. U moet dit verzoek schriftelijk gemotiveerd indienen bij de Belastingdienst. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.