Voor ondernemers

Een overzicht van de maatregelen en ondersteuning door gemeente en landelijke overheid voor ondernemers die door de coronacrisis in problemen komen.

Ondernemersloket Venlo

Het ondernemersloket is bereikbaar voor alle ondernemers van de gemeente Venlo. Vragen over de eigen onderneming en de maatregelen kunt u hier stellen. Het loket ondersteunt bij vragen over de onderneming en de maatregelen die zowel landelijk als lokaal genomen worden om ondernemers te helpen. Als dat nodig is, wordt er een bezoek gebracht en worden vragen persoonlijk afgehandeld.

E-mail: ondernemersloket@venlo.nl
Telefoon: 14 077

Financiële ondersteuning

Kamer van Koophandel

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u uitgebreide informatie over landelijke regelingen en mogelijkheden.

Rijksoverheid

Kijk voor antwoorden op veelgestelde vragen van ondernemers en werkgevers op de website van de Rijksoverheid.

Financiële ondersteuning 

Ondernemers kunnen een tijdelijke financiële ondersteuning aanvragen bij de gemeente.

Huurkorting voor huurders gemeentelijk vastgoed (horeca en detailhandel)

Bedrijven die gemeentelijk vastgoed huren voor horeca en detailhandel kunnen in aanmerking komen voor huurkorting.  Meer informatie over huurkorting voor huurders gemeentelijk vastgoed.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers is niet meer verlengd door het kabinet. 

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De TONK-regeling is niet meer verlengd door het kabinet.

Voorzieningen voor personeel

Met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) hoopt de overheid dat zoveel mogelijk mensen hun baan kunnen behouden, zelfs als er door de coronacrisis tijdelijk geen werk voor hen is. De NOW vervangt de werktijdverkorting (WTV) die wordt ingetrokken. U kunt met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’. De uitvoering ligt bij het UWV.

Belastingen

Gemeentelijke belastingen zoals OZB, reclamebelasting en toeristenbelasting worden geïnd door het BsGW, Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Voor vragen over deze belastingen en de incasso hiervan kunt u contact opnemen met het BsGW via 088-8420420.

Uitstel landelijke belastingen

U kunt bij de Belastingdienst een verzoek indienen voor uitstel van de te betalen loonbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting. U moet dit verzoek schriftelijk gemotiveerd indienen bij de Belastingdienst. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.