Vraag en antwoord

Algemeen

Heeft u vragen over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne? Hieronder leest u antwoorden op vragen.

Opvang van vluchtelingen

Vluchtelingen opvangen in huis

Vluchtelingen die langer in de gemeente Venlo verblijven kunnen zich inschrijven

U kunt zich melden bij Vluchtelingenwerk Nederland en bij Takecarebnb. Deze organisaties regelen vraag en aanbod voor logeerplekken, in samenwerking met het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers).

Bel de Rode Kruis Informatielijn voor antwoord op praktische vragen en advies (maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur). Telefoonnummer: 070 - 44 55 888.

Dat is aan uzelf. Het is verstandig om u vooraf goed te informeren over wat het betekent om iemand op te vangen in uw eigen huis. Het opvangen heeft namelijk ook impact op uw eigen (gezins-)leven. Organisaties als Vluchtelingenwerk Nederland en Takecarebnb kunnen u hierover informeren. 

Oekraïense kinderen hebben uiteraard recht op onderwijs. Zij gaan in de buurt van de opvanglocaties naar school. Venlose scholen organiseren passend onderwijs voor Oekraïense kinderen en jongeren.

VluchtelingenWerk houdt spreekuur voor iedereen die vragen heeft. Bijvoorbeeld over verblijfsrecht, asiel, zorg, werk, inkomen en verloren familie. VluchtelingenWerk Venlo geeft informatie en advies en verwijst door als dat nodig is. Iedereen kan hier zonder afspraak binnenlopen.

Refugeehelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten. U vindt er in meerdere talen informatie over veel onderwerpen.

Vluchtelingen kunnen bij praktische vragen via WhatsApp een bericht sturen naar telefoonnummer +31 6 48 15 80 53 van de Rode Kruis Informatielijn.

Kijk voor meer informatie over medische zorg en kosten op de pagina gezondheidzorg. Op deze pagina staan ook de contactgegevens die u nodig heeft.

Hulp voor Dieren uit Oekraïne staat klaar om te helpen. Of het nu gaat om het adres van een dierenarts voor vaccinaties of (gratis) medische hulp, uitleg over wetten en regels of tijdelijk onderdak.

Vluchtelingen uit Oekraïne die ingeschreven staan bij gemeente Venlo, ontvangen leefgeld. Daarvoor kunnen ze zelf een aanvraag indienen.

Hulp aanbieden

Hulp aanbieden

De hulporganisaties geven aan dat er op dit moment vooral behoefte is aan opvangplekken en geld. Spullen zijn er nu voldoende. Dit kan veranderen als er meer vluchtelingen naar onze gemeente komen.

Fijn dat u wilt helpen om gevluchte Oekraïners wegwijs te maken in onze stad. Kijk voor de mogelijkheden op de pagina aanbieden van hulp of opvang

U kunt een mail sturen naar info@venlo.nl dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om uw aanbod te bespreken.

Veiligheid in Nederland

Veiligheid in Nederland

Het verstrekken van jodiumpillen is een landelijke aangelegenheid van de rijksoverheid. De rijksoverheid ziet nu geen aanleiding om jodiumpillen te verstrekken aan alle Nederlanders. 

Het heeft op dit moment geen nut om een jodiumtablet in te nemen. Een stad als Kiev of de kerncentrale van Zaporizja liggen ongeveer 2000 kilometer van ons vandaan. Deze afstand is relatief groot voor de stralingsdeeltjes. Als de wind radioactieve jodiumdeeltjes richting Nederland meevoert, dan zijn de hoeveelheden straling te laag om er ziek van te worden. 

Op Rijksoverheid.nl staan antwoorden op deze vragen en meer informatie over de standpunten van Nederland.