Waterschapsverkiezingen

De leden van de algemeen besturen van de waterschappen in Nederland kiezen we sinds 2015 tegelijk met de leden van de provinciale staten. De waterschapsverkiezingen vinden om de 4 jaar plaats. De volgende waterschapsverkiezingen zijn op 15 maart 2023.

Waar stem ik voor bij de waterschapsverkiezingen?

Bij de waterschapsverkiezingen 2023 stemt u voor het algemeen bestuur van Waterschap Limburg. Waterschap Limburg zorgt in heel Limburg voor veilige dijken en voor voldoende, schoon en natuurlijk water. Waterschap Limburg heeft drie kerntaken:

Kerntaak 1: Veilige dijken

  • Waterschap Limburg beheert dijken langs de Maas, Roer en de Niers. Waar nodig verbeteren we deze zodat ze voldoen aan de nieuwste veiligheidsnormen
  • Waterschap Limburg legt regenwaterbuffers aan en richt beken opnieuw in
  • Waterschap Limburg toetst of bouwplannen ‘waterproof’ zijn

Kerntaak 2: Voldoende water

Te veel water is een probleem, maar te weinig ook. De komende jaren gaat Waterschap Limburg aan de slag om in droge periodes water langer vast te houden en in natte periodes water snel af te voeren.

Kerntaak 3: Schoon water

Met 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties zorgt Waterschap Limburg ervoor dat afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt schoongemaakt.

De afgelopen jaren is het belang van veilige dijken en voldoende en schoon water in Limburg voor veel mensen heel duidelijk geworden. Ondergelopen kelders, schade aan meubels en bezittingen, droge akkers: we hebben te maken gehad met extreme wateroverlast en lange droge periodes. Het klimaat verandert en de uitdagingen zijn groot. Uw stem bepaalt hoe het waterschap deze uitdagingen aanpakt. Laat daarom uw stem horen tijdens de waterschapsverkiezingen.

Wilt u meer weten over het werk van Waterschap Limburg? Kijk dan op www.waterschaplimburg.nl

Wilt u meer weten over de waterschapsverkiezingen? Kijk dan op www.waterschaplimburg.nl/verkiezingen

Meer informatie over de verkiezingen vindt u op Kiesraad.nl