Wet tegemoetkoming schade watersnood Limburg

Er is een schaderegeling om tegemoet te komen in materiële schade.

Het gaat om materiële schade die is ontstaan door onder meer de overstromingen in juli dit jaar. Het betreft schade die niet verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is. De regeling biedt ook vergoeding bij schade aan personenauto’s van particulieren.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een meldpunt waar particulieren, ondernemers en andere organisaties terecht kunnen voor afhandeling van hun materiële schade wanneer zij aansprak willen maken op de Wts.