Wethouder Ad Roest

Wethouder Ad Roest

Wethouder Financiën, Organisatie en Grensoverschrijdende samenwerking

Ad Roest
partij: EENLokaal
e-mail a.roest@venlo.nl

 • Benutten van onze grensligging
 • Public Affairs
 • Dienstverlening
 • Personeel en Organisatie
 • Financiën
 • Bedrijfsvoering
 • BSGW
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Dorpswethouder: Arcen, Lomm en Velden

Nevenfuncties ambtshalve:

 • Plv. AB-lid bestuurlijk overleg Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), niet betaald
 • Lid commissie Interreg Ausschuss Euregio Rijn-Maas-Noord, niet betaald
 • Plv. lid commissie Economie en Toerisme - Euregio Rijn-Maas-Noord, niet betaald
 • Lid Themagroep Financiën G40, niet betaald
 • Lid Themagroep Europa G40, niet betaald
 • Lid Algemeen Bestuur Belasting Samenwerking Gemeenten en Waterschappen (AB BsGW), niet betaald
 • Lid Dagelijks Bestuur Belasting Samenwerking Gemeenten en Waterschappen (DB BsGW), niet betaald
 • Lid bestuur en toezicht Waterleiding Maatschappij Limburg, niet betaald
 • Lid Algemene vergadering van aandeelhouders en lid aandeelhouderscommissie AVL Bodemzorg Limburg BV, niet betaald
 • Ledenvergadering VEGAL, niet betaald
 • Lid College voor Arbeidszaken VNG, niet betaald
  Vanuit die hoedanigheid: lid van de commissie werken aan arbeidsvoorwaarden en gemeentelijke arbeidsmarkt in kaart

Nevenfuncties niet ambtshalve:

 • Vice voorzitter provinciale partij Lokaal-Limburg USP, niet betaald
 • Bestuurslid Stichting Tweewieler Branche Belangen, niet betaald