Wethouder Alexander Vervoort

Wethouder Alexander Vervoort

Wethouder Sociale zaken, Werkgelegenheid en Sport

A.P.M.A. (Alexander) Vervoort
partij: SP
e-mail: a.vervoort@venlo.nl

 • Arbeidsparticipatie
  (Werkbedrijf en Werkgeversservicepunt Noord Limburg Activiteiten, Werkplein, Social Return on Investment")
 • Het naar vermogen voorzien in eigen inkomen
  (Participatiewet, Inkomensondersteuning, Armoedebeleid)
 • Sport en bewegen
 • Adequate sportomgeving
 • Implementatie Omgevingswet
 • Gemeenschapsaccommodaties
 • Huizen van de wijk
 • Toezicht en aanpak fraude
 • Statushouders
 • Wijkwethouder: Venlo Oost en Venlo Zuid

Nevenfuncties ambtshalve:

 • Voorzitter Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling WAA (Werkvoorzieningsschap Aanvullende Arbeid Venlo e.o.), onbezoldigd
 • Voorzitter Raad van Commissarissen WAA Groep NV, onbezoldigd
 • Voorzitter Werkbedrijf arbeidsmarkt regio Noord-Limburg, onbezoldigd
 • Lid Ausschuss Arbeitsmarkt und Bildung Euregio Rhein-Maas-Nord (plaatsvervanger), onbezoldigd
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz (plaatsvervanger), onbezoldigd
 • Lid Algemeen Bestuur Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (plaatsvervanger), onbezoldigd
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Regio Venlo, onbezoldigd
 • Lid Triple Helix overleg Arbeidsmarkt en RAAT Limburg, onbezoldigd
 • Lid Sociale Pijler G40, onbezoldigd
 • Lid bestuurlijk overleg Arbeidsmarktregio‚Äôs, onbezoldigd

Nevenfuncties niet ambtshalve:

 • Werknemer Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten, bezoldigd (langdurig politiek verlof)
 • Lid en adviseur SP afdeling Venlo, onbezoldigd
 • Burgerhulpverlener Hartslag.nu / herhalingscursus Reanimatie en AED-bediener bij Rode Kruis Belfeld, onbezoldigd
 • Hulpverlener noodsituaties (opgenomen in het landelijk register van de Stichting Landelijke SOS ALARM Hulpdienst), onbezoldigd
 • Lid Vrienden van de Stichting Erfgoed Venlo, onbezoldigd
 • Lid Donorvereniging Zuid-Oost (belangenbehartiging bloeddonoren), onbezoldigd
 • Lid Jong Defensie (kennisnetwerk jonge officieren), onbezoldigd