Wethouder Alexander Vervoort

Alexander Vervoort

Wethouder namens de SP voor de onderwerpen sociale zaken, werkgelegenheid en sport.

 • Arbeidsparticipatie
  (Werkbedrijf en Werkgeversservicepunt Noord Limburg Activiteiten, Werkplein, Social Return on Investment")
 • Het naar vermogen voorzien in eigen inkomen
  (Participatiewet, Inkomensondersteuning, Armoedebeleid)
 • Sport en bewegen
 • Adequate sportomgeving
 • Gemeenschapsaccommodaties
 • Huizen van de wijk
 • Toezicht en aanpak fraude
 • Statushouders
 • Wijkwethouder: Venlo Oost en Venlo Zuid
 • Dienstverlening

Nevenfuncties ambtshalve

 • Voorzitter Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling WAA (Werkvoorzieningsschap Aanvullende Arbeid Venlo e.o.), niet betaald
 • Voorzitter/initiator bestuurlijk overleg Top Team Noord-Limburg met betrekking tot integratie statushouders, niet betaald
 • Voorzitter Raad van Commissarissen WAA Groep NV, niet betaald
 • Voorzitter Werkbedrijf arbeidsmarkt regio Noord-Limburg, niet betaald
 • Voorzitter Stuurgroep Sportregio Noord Limburg, niet betaald
 • Voorzitter Ausschuss Soziale Angelegenheiten, Sport und Kultur Euregio Rhein-Maas-Nord, niet betaald
 • Lid Ausschuss Arbeitsmarkt und Bildung Euregio Rhein-Maas-Nord (plaatsvervanger), niet betaald
 • Lid Steuerungsgruppe Service Grenzüberschreitenden Arbeitsvermittlung, niet betaald
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz (plaatsvervanger), niet betaald
 • Lid Algemeen Bestuur Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (plaatsvervanger), niet betaald
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Regio Venlo, niet betaald
 • Lid Triple Helix overleg Arbeidsmarkt en RAAT Limburg, niet betaald
 • Lid Sociale Pijler G40, niet betaald
 • Lid bestuurlijk overleg Arbeidsmarktregio’s en provincie, niet betaald
 • Lid Stuurgroep Stichting Bindkracht, niet betaald
 • Lid Bestuurlijk overleg Limburgse Wielergemeenten, niet betaald
 • Lid Limburgse Regietafel Vluchtelingen en Integratie, niet betaald
 • Lid van VNG-Naleving Regionaal Platform Fraudebestrijding Zuidoost, niet betaald
 • Lid PHO Landelijk Gebied & Ruimte met betrekking tot de Omgevingswet, niet betaald
 • Lid G40-Bestuurlijke Themagroep Sterke Keten en participatie, leren, werken en ondernemen, niet betaald
 • Lid G40-Themagroep Vergunninghouders & Asiel, niet betaald
 • Bestuurlijk ambassadeur namens Noord-Limburg in het platform VSG-Zuid, lid Vereniging Sport en Gemeenten Zuid Nederland, niet betaald

Nevenfuncties niet ambtshalve

 • Werknemer Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten, betaald (langdurig politiek verlof)
 • Lid en adviseur SP afdeling Venlo, niet betaald
 • Burgerhulpverlener Hartslag.nu / herhalingscursus Reanimatie en AED-bediener bij Rode Kruis Belfeld, niet betaald
 • Hulpverlener noodsituaties (opgenomen in het landelijk register van de Stichting Landelijke SOS ALARM Hulpdienst), onbezoldigd
 • Lid Vrienden van de Stichting Erfgoed Venlo, niet betaald
 • Lid Donorvereniging Zuid-Oost (belangenbehartiging bloeddonoren), niet betaald
 • Lid Jong Defensie (kennisnetwerk jonge officieren), niet betaald