Wethouder Alexander Vervoort

Wethouder Alexander Vervoort

Wethouder Sociale zaken, Werkgelegenheid en Sport

A.P.M.A. (Alexander) Vervoort
partij: SP
e-mail: a.vervoort@venlo.nl

 • Arbeidsparticipatie
  (Werkbedrijf en Werkgeversservicepunt Noord Limburg Activiteiten, Werkplein, Social Return on Investment")
 • Het naar vermogen voorzien in eigen inkomen
  (Participatiewet, Inkomensondersteuning, Armoedebeleid)
 • Sport en bewegen
 • Adequate sportomgeving
 • Implementatie Omgevingswet
 • Gemeenschapsaccommodaties
 • Huizen van de wijk
 • Toezicht en aanpak fraude
 • Statushouders
 • Wijkwethouder: Venlo Oost en Venlo Zuid