Wethouder Sjors Peeters

Wethouder Sjors Peeters

Wethouder Leefbaarheid, Ouderenzaken, Wonen en Wijken

G.P.L. (Sjors) Peeters
partij: 50PLUS
e-mail: s.peeters@venlo.nl

In verband met de afwezigheid van wethouder Peeters heeft het college de tijdelijke waarneming van zijn portefeuille verdeeld. 
Hieronder de portefeuilleonderdelen met daarachter de tijdelijke waarnemers vanuit het college.

 • Sociale veiligheid in openbaar domein, inclusief toezicht en handhaving (burgemeester Scholten)
 • Topprioriteit voor aanpak Blerickse wijken (wethouder Boom)
 • Vastenavondkamp (wethouder Boom)
 • Verkeersveilig maken en bereikbaar houden van stad (wethouder Roest)
 • Parkeervoorzieningen (wethouder Roest)
 • Wonen en leefomgeving (wethouder Boom)
 • Erfgoed (wethouder Boom)
 • Volkshuisvesting (wethouder Boom)
 • Openbare ruimte (wethouder Roest)
 • Gegevens openbare ruimte (wethouder Roest)
 • Wijkgericht werken (buurtbudget) (wethouder Boom)
 • Van Sam-fonds naar buurtbudgetten (wethouder Boom)
 • Wijkwethouder: Vastenavondkamp (Blerick) (wethouder Boom)
 • Ruimtelijke ordening (incl. bestemmingsplannen) (wethouder Roest)
 • Woonwagenlocaties (wethouder Roest)

Nevenfuncties ambtshalve:

 • Lid Bestuurlijk overleg Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord, niet betaald
 • Lid Werkgroep Europa G40, niet betaald
 • Lid PHO Ruimtelijk Domein regio Venlo, niet betaald
 • Lid Limburgse Regietafel, niet betaald
 • Lid Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg (PCOL), niet betaald

Nevenfuncties niet ambtshalve:

 • Vrijwilliger ZPF, niet betaald
 • Vrijwilliger BBZ, niet betaald
 • Vrijwilliger/finishcoördinator Venloop, niet betaald
 • Voorzitter (veur ut laeve) Beergilde, JV de Meulewiekers, niet betaald