Wethouder Sjors Peeters

Wethouder Sjors Peeters

Wethouder Leefbaarheid, Wonen en Wijken

G.P.L. (Sjors) Peeters
partij: 50PLUS
e-mail: s.peeters@venlo.nl

 • Sociale veiligheid in openbaar domein, inclusief toezicht en handhaving
 • Topprioriteit voor aanpak Blerickse wijken
 • Vastenavondkamp
 • Verkeersveilig maken en bereikbaar houden van stad
 • Parkeervoorzieningen
 • Wonen en leefomgeving
 • Erfgoed
 • Volkshuisvesting
 • Openbare ruimte
 • Gegevens openbare ruimte
 • Wijkgericht werken (buurtbudget)
 • Van Sam-fonds naar buurtbudgetten
 • Wijkwethouder: Vastenavondkamp (Blerick)