Wethouder Sjors Peeters

Sjors Peeters

Wethouder namens 50Plus voor de onderwerpen leefbaarheid, ouderenzaken, wonen en wijken.

 • Sociale veiligheid in openbaar domein, inclusief toezicht en handhaving
 • Topprioriteit voor aanpak Blerickse wijken
 • Vastenavondkamp
 • Verkeersveilig maken en bereikbaar houden van stad
 • Parkeervoorzieningen
 • Wonen en leefomgeving
 • Erfgoed
 • Volkshuisvesting
 • Openbare ruimte
 • Gegevens openbare ruimte
 • Wijkgericht werken (buurtbudget)
 • Van Sam-fonds naar buurtbudgetten
 • Wijkwethouder: Vastenavondkamp (Blerick)
 • Ruimtelijke ordening (incl. bestemmingsplannen)
 • Woonwagenlocaties
 • Omgevingswet

Nevenfuncties ambtshalve

 • Lid Bestuurlijk overleg Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord, niet betaald
 • Lid Werkgroep Europa G40, niet betaald
 • Lid PHO Ruimtelijk Domein regio Venlo, niet betaald
 • Lid Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg (PCOL), niet betaald

Nevenfuncties niet ambtshalve

 • Vrijwilliger ZPF, niet betaald
 • Vrijwilliger BBZ, niet betaald
 • Vrijwilliger/finishcoördinator Venloop, niet betaald
 • Voorzitter (veur ut laeve) Beergilde, JV de Meulewiekers, niet betaald