Aansprakelijk stellen van de gemeente

Algemeen

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen als u schade heeft geleden waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

Wat u moet weten

Zorg dat u het formulier zo volledig mogelijk invult. Daarbij zijn de volgende punten van belang:

  • Omschrijf het voorval. Wat is er gebeurd, waar en wanneer en hoe laat
  • Geef aan waarom volgens u de gemeente aansprakelijk is
  • Lever foto's van de locatie en schade aan
  • Geef aan hoe groot de schade is. Voeg eventuele rekeningen toe

Deze informatie zorgt er voor dat de aansprakelijkstelling direct in behandeling genomen kan worden. Als deze informatie ontbreekt kan de behandeling vertraging oplopen.

Aansprakelijkstellingen behandelen wij volgens het Burgerlijk Wetboek (boek 6, titel 3 onrechtmatige daad).

Per brief

U kunt, als het indienen via het digitale formulier voor u niet mogelijk is, de gemeente ook per brief aansprakelijk stellen.

Zorg dat u in de brief ook zo volledig mogelijk bent en lever de informatie aan volgens de punten onder het kopje ‘Wat moet u weten’.

Stuur uw brief naar:

Gemeente Venlo
Team Juridische Zaken
Postbus 3434
5902 RK Venlo