Toegankelijkheid

De gemeente Venlo voldoet aan het Besluit digitale toegankelijkheid door haar website zo veel mogelijk toegankelijk te maken voor iedereen. Ook voor mensen met een beperking.

Dit doen we door de websites regelmatig te laten toetsen door een speciale organisatie.  Met de punten die beter kunnen gaan we aan de slag. Hoe ver we daarmee zijn is per website terug te lezen in de Toegankelijkheidsverklaring. Deze staan in het landelijke Dashboard Toegankelijkheidsverklaringen

Heeft u vragen over de toegankelijkheid van de website, neem dan contact op met webredactie@venlo.nl.