Proclaimer

De gemeente Venlo is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze juist en actueel te houden. Als u vragen heeft of u komt informatie tegen die niet (meer) correct is, mail naar de gemeente.

Alle informatie die u ons verstrekt behandelen wij vertrouwelijk volgens onze privacyverklaring. Wij gebruiken uw persoons- of adresgegevens uitsluitend waarvoor u ze heeft verstrekt.

Archief

De website van de gemeente Venlo wordt dagelijks gearchiveerd in een online archief.

Toegankelijkheid

De gemeente Venlo geeft veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet de website van de gemeente Venlo gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Onderstaande verklaring heeft betrekking op: http://www.venlo.nl

Voldoen aan de Webrichtlijnen

De website van de gemeente Venlo voldoet nog niet aantoonbaar aan de Webrichtlijnen. Deze toegankelijkheidsverklaring wordt aangepast als dat nodig is.
Deze verklaring is bijgewerkt op 1 maart 2016.

Uitgangspunten

  • Werkprocessen: Toepassing van de Webrichtlijnen is een vast onderdeel binnen de werkprocessen.
  • Afspraken en contracten: In de architectuurprincipes van de gemeente Venlo is toegankelijkheid een voorwaarde.
  • Kennis en vaardigheden: Medewerkers hebben goede kennis van de Webrichtlijnen. Als het nodig is worden externe experts ingehuurd. Deze experts denken mee, doen onderzoek en trainen de medewerkers.
  • Software: Met de gebruikte software bieden de redacteuren toegankelijke content aan op HTML-pagina's, waaronder tekst, afbeeldingen, formulieren en tabellen.

Oorzaak

De gemeente Venlo heeft in 2015 een nieuwe website ontwikkeld. Toegankelijkheidsexperts zijn bij het hele ontwikkelproces betrokken geweest. De input van deze experts is direct meegenomen bij de bouw van de website. Er is echter nog geen toegankelijkheidsonderzoek gedaan naar de gehele website. Ook omdat deze de komende tijd nog verder wordt ontwikkeld.

Gevolg

Het is niet uit te sluiten dat delen van deze website niet voor iedereen bruikbaar zijn.

Maatregelen

We blijven deze website verder ontwikkelen. Toegankelijkheidsproblemen die worden aangedragen door experts of bezoekers van de website worden meegenomen in de ontwikkeling.

Specifieke verbetertrajecten

Voor bepaalde onderdelen zijn specifieke verbetertrajecten gepland:

  • De pdf's op de website worden onderzocht op toegankelijkheid en er wordt een verbetertraject gestart om het aantal PDF's nog verder te beperken.
  • Een aantal oude formulieren dat nu wordt gebruikt, voldoet niet aan de Webrichtlijnen. Deze worden nieuw ontwikkeld binnen de website.
  • De parkeerbalie voldoet nog niet aan de Webrichtlijnen.

Controles

  • Inspecties: De gemeente Venlo laat opleveringen en periodieke controles uitvoeren door onafhankelijke deskundigen.
  • Periodieke interne controle: Onderwerpen worden uitgelicht om te controleren en te optimaliseren.

Alternatieven

Als u door toegankelijkheidsproblemen met de hierboven genoemde onderdelen informatie mist, kunt bellen met de gemeente Venlo via nummer 14 077 of een afspraak maken in het Stadskantoor.

Planning

Een aantal onderdelen verdient speciale aandacht met een eigen planning, deze onderdelen zijn hierboven beschreven.

Problemen, vragen en opmerkingen

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door aan gemeente Venlo via e-mail: webredactie@venlo.nl. Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.