Adviesraad Sociaal Domein Venlo

Wilt u meer weten over inspraak in het sociaal domein? De Adviesraad Sociaal Domein Venlo is graag voor u bereikbaar.

Wat is het sociaal domein?

Het sociaal domein gaat over wat de gemeente organiseert rond jeugd, werk, participatie en zelfredzaamheid. Belangrijke onderwerpen zijn de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet publieke gezondheid.

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?

De Adviesraad Sociaal Domein Venlo is het centrale, onafhankelijke adviesorgaan in de gemeente Venlo. De adviesraad bestaat uit een groep sociaal actieve vrijwilligers afkomstig uit alle lagen van de bevolking. Samen vormen ze een brug tussen burger en gemeente. Gemeente Venlo neemt de adviesraad mee in beleidsontwikkelingen.

De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van  burgemeester en wethouders. Gezamenlijk doel is dat nieuw beleid zo goed mogelijk bijdraagt aan verdere ontwikkelingen in het sociaal domein.

Waar mogelijk zoekt de Adviesraad Sociaal Domein Venlo afstemming met andere maatschappelijke platforms als het Seniorenplatform, de Gehandicaptenraad Venlo, CliĆ«ntenraad Sociale Dienst Venlo en Platform NML GGZ & OGGZ. 
De Adviesraad Sociaal Domein Venlo staat altijd open voor nieuwe verbindingen.

Openbare bijeenkomsten

De Adviesraad Sociaal Domein Venlo komt tien keer per jaar bij elkaar. De bijeenkomsten zijn openbaar. Wilt u eens toehoorder zijn? U bent van harte welkom. Voor informatie over de bijeenkomsten kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Informatie en contact

Wilt u contact met iemand van de adviesraad? Stuur dan een e-mail met uw contactgegevens aan het secretariaat van de Adviesraad Sociaal Domein Venlo: info@adviesraadsociaaldomein-venlo.nl. De Adviesraad neemt dan snel contact met u op.