Afvalstoffenheffing

Als inwoner van de gemeente Venlo betaalt u mee aan de inzameling en verwerking van huisvuil. Ook als u weinig of geen afval aanbiedt. Heffing en bezwaren worden afgehandeld door BsGW, Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen in Roermond.

www.bsgw.nl