Afvalstoffenheffing

Algemeen

Als inwoner van de gemeente Venlo betaalt u mee aan de inzameling en verwerking van huisvuil. Ook als u weinig of geen afval aanbiedt. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen in Roermond (BsGW) handelt heffing en bezwaren af.

www.bsgw.nl