Ambtelijke organisatie

Gemeente Venlo houdt van duidelijkheid en van korte lijnen. Dat is terug te zien in de heldere structuur van de ambtelijke organisatie.

Ongeveer duizend collega’s, verdeeld over een dertigtal teams, vormen samen de ambtelijke organisatie. Naast twee hiërarchische stuurlagen, directie en hoofden, werkt Gemeente Venlo met programmamanagers. 

De gemeentesecretaris, tevens algemeen directeur, is voorzitter van het directieteam en eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie.

Directie

De directie levert een actieve bijdrage aan de doorontwikkeling van de organisatie en van Venlo als centrumgemeente. De besturingsfilosofie is daarbij zowel leidraad als toetssteen. 

Directieleden

  • Twan Beurskens, gemeentesecretaris, algemeen directeur
  • Elske Westerdaal, directeur
  • John van Putten, directeur

Teams

Gemeente Venlo werkt in teams die allemaal samen werken aan de opgaves van de organisatie. Elk team bestaat uit mensen met uiteenlopende expertise, vaardigheden en kwaliteiten. Een hoofd, verantwoordelijk voor een deel van de organisatie, stuurt het team aan. Het hoofd neemt beslissingen over de inzet van de medewerkers en is eindverantwoordelijk voor de resultaten van het team. Elk hoofd wordt aangestuurd door één van de drie directieleden.

Programma’s

Gemeente Venlo werkt op basis van zes verschillende programma’s. De programma’s komen overeen met de gemeentelijke beleidsvelden en zorgen voor verbinding en focus binnen de organisatie. Hiervoor zijn vijf programmamanagers aangesteld. De programmamanagers zorgen voor verbinding en focus binnen de organisatie. Een programmamanager heeft geen hiërarchische bevoegdheid.

Invulling van de programma’s

  • Gezond en actief Venlo 
  • Leefbaar Venlo 
  • Grenzeloos Venlo 
  • Welvarend Venlo 
  • Centrumstad Venlo 
  • Circulaire en duurzame hoofdstad