Beeldbepalende evenementen

Er vinden gemiddeld 550 evenementen per jaar plaats in Venlo. Deze zijn allemaal in meer of mindere mate van belang voor onze inwoner. Een aantal van deze evenementen valt op; hetzij door hun grote publieksbereik of door de nationale publiciteit die zij genereren. Daarmee zijn deze evenementen beeldbepalend voor Venlo. Met andere woorden, als men aan evenementen in Venlo denkt, bepalen deze evenementen het beeld waar men dan aan denkt. Als gemeente hebben wij daarom extra belang bij deze evenementen: zij zorgen naast een feestelijke gelegenheid ook voor extra inkomsten, extra toerisme of spin-off doordat het evenement Venlo laat zien als aantrekkelijke stad waardoor er meer bezoekers komen.

Een beeldbepalend evenement heeft een aantal kenmerken:

 • Een hoog ambitieniveau
 • Draagt bij aan de profilering (branding) en acquisitiekracht van Venlo
 • Is zichtbaar in de stad en draagt bij aan de levendigheid van de stad
 • Heeft een groot en breed publieksbereik
 • Werkt samen samen met andere partijen (binnen en buiten de eigen sector), zoals ondernemers in de stad
 • Vernieuwt zich en speelt in op ontwikkelingen
 • Toont ondernemerschap
 • Gaat voor maximale duurzaamheid

Er is vaak veel werk gemoeid bij het organisatie- en vergunningsproces. Daarnaast moeten deze evenementen door hun grote publieksbereik ook aan allerlei veiligheidseisen voldoen. Als laatste is het belangrijk om zorgvuldig de locatie te bepalen omdat een grootschalig evenement grote druk legt op omgeving en omwonenden. Daarom steken wij als gemeente extra energie in deze evenementen door middel van nauwe samenwerking tussen de organisator van het evenement en onze evenementen coördinator.

De huidige beeldbepalende evenementen zijn:

 • Boétegewoeëne Boétezitting
 • Lekker Venlo
 • Nach van ‘t Limburgs Leed
 • Passiespelen
 • Scrooge Festival
 • Stereo Sunday
 • Venlo on Ice
 • Venloop
 • VenloStormt
 • Viva Classic Live
 • ZOKS Festival
 • Zomerparkfeest

Het college kan te allen tijde het besluit nemen een nieuw evenement de status van beeldbepalend geven of bij het niet voldoen aan de criteria, van deze status afzien.