Beeldbepalende evenementen

Er vinden gemiddeld 550 evenementen per jaar plaats in Venlo. Deze zijn allemaal in meer of mindere mate van belang voor onze inwoner. Een aantal van deze evenementen valt op. Zij trekken veel publiek of zorgen voor nationale publiciteit.

De evenementen die opvallen zijn beeldbepalend voor Venlo. Als men aan evenementen in Venlo denkt, bepalen deze evenementen het beeld waar men dan aan denkt.

De gemeente heeft daarom extra belang bij deze evenementen. Deze evenementen zorgen naast een feestelijke gelegenheid ook voor extra inkomsten, extra toerisme of spin-off doordat het evenement Venlo laat zien als aantrekkelijke stad waardoor er meer bezoekers komen.

Kenmerken

 • Een hoog ambitieniveau
 • Draagt bij aan de profilering (branding) en acquisitiekracht van Venlo
 • Is zichtbaar in de stad en draagt bij aan de levendigheid van de stad
 • Heeft een groot en breed publieksbereik
 • Werkt samen samen met andere partijen (binnen en buiten de eigen sector), zoals ondernemers in de stad
 • Vernieuwt zich en speelt in op ontwikkelingen
 • Toont ondernemerschap
 • Gaat voor maximale duurzaamheid

Samenwerken

De evenementen coördinator van de gemeente werkt samen met de organisator van een beeldbepalend evenement, om alles goed te regelen. Samen zorgen zij ervoor dat het evenement:

 • plaatsvindt op een geschikte locatie
 • voldoet aan de veiligheidseisen
 • alle vergunningen heeft die nodig zijn

Beeldbepalende evenementen

Het college heeft de volgende evenementen aangewezen als beeldbepalend:

 • Boétegewoeëne Boétezitting
 • Lekker Venlo
 • Nach van ‘t Limburgs Leed
 • Passiespelen
 • Scrooge Festival
 • Stereo Sunday
 • Venlo on Ice
 • Venloop
 • Viva Classic Live
 • Zomerparkfeest

Het college kan het besluit nemen een nieuw evenement de status van beeldbepalend geven. Of bij het niet voldoen aan de criteria de status van een evenement intrekken.