Belastingen

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) in Roermond voert alle zaken rond gemeentelijke belastingen uit. Ga naar BsGW.nl voor informatie en bezwaar WOZ-waarde, onroerende zaakbelasting (OZB), hondenbelasting, bezwaar, kwijtschelding en automatische incasso.

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) 

Ga naar de website

Mijn BsGW 

Ga naar Mijn BsGW en log in met uw DigiD. 
Op Mijn BsGW kunt u veel zaken zelf regelen. 

  • Vragen stellen
  • Taxatieverslagen inzien  
  • Kwijtschelding aanvragen 
  • Bezwaar indienen tegen de WOZ-waarde
  • Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten
  • Aan- of afmelden van een hond 

Meer informatie