Belastingen

Alle zaken rond gemeentelijke belastingen worden uitgevoerd door BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen in Roermond. U kunt daar terecht met vragen over onder andere OZB, WOZ-waarde, hondenbelasting, bezwaar kwijtschelding en automatische incasso.

Persoonlijke Pagina

Op de persoonlijke pagina: 'Mijn BsGW' kunt u onder meer snel en gemakkelijk:

  • Bezwaar maken
  • Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten
  • Kwijtschelding aanvragen

Informatie

Op de website van BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen vindt u meer informatie over onder andere: