Belastingen

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) in Roermond voert alle zaken rond gemeentelijke belastingen uit. U kunt bij BsGW terecht met vragen over onder andere OZB, WOZ-waarde, hondenbelasting, bezwaar kwijtschelding en automatische incasso.

Mijn BsGW 

Op de Mijn BsGW kunt u:

  • Bezwaar maken
  • Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten
  • Kwijtschelding aanvragen

Meer informatie

Op de website van BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen vindt u meer informatie over onder andere: