Bemiddeling: samen in gesprek

Bent u het niet eens met de gemeente? Vindt u dat de gemeente een probleem niet goed oppakt? Bij een langdurig en/of ingewikkeld probleem kan het goed zijn een bemiddelaar in te schakelen. We noemen dat mediation.

Wanneer bemiddeling?

Begeleiding van een mediator kan in situaties waarbij de gemeente een partij is. Bijvoorbeeld als u bezwaar wilt maken tegen (een afwijzing op) een vergunningaanvraag. Of als u ontevreden bent over de manier waarop een medewerker van de gemeente u begeleidt op zoek naar werk. Of als u plannen heeft met uw bedrijf en u problemen met de buurt wilt voorkomen.

Onafhankelijke bemiddeling

Een mediator is een onafhankelijke gespreksleider die zorgt voor een goede communicatie bij onderhandelingsgesprekken. De mediator praat niet mee over de inhoud en oordeelt niet. Begeleiding van een mediator is informeel en zonder ingewikkelde juridische procedures.

Een aantal gemeenten in Noord Limburg werkt samen op het gebied van mediation. Er is een regionale mediatorpool opgericht met een opgeleide mediator uit elke gemeente.

Hoe werkt een mediation?

Uzelf, de gemeente of een andere betrokken partij kan om mediation vragen. Mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De betrokken partijen moeten samen aan een oplossing willen werken.

Tijdens het eerste gesprek stelt u samen een mediationovereenkomst op. Hierin maakt u werkafspraken volgens de spelregels van de Mediation Federatie Nederland (MFN). U stelt vast wat het probleem is en maakt afspraken over de aanpak van mediation. De partijen spreken ook af dat ze vertrouwelijk omgaan met wat ze bespreken. U bespreekt mogelijke oplossingen. Aan het eind legt u de afspraken die u met elkaar maakt vast in een overeenkomst.

Kosten

De inzet van een mediator uit de regionale pool is gratis.

Meer informatie

Vragen over of aan de regionale mediatiorpool kunt u stellen via e-mailadres: w.stroeken@venlo.nl