Bladkorven

Algemeen

In de herfst plaatst de gemeente bladkorven in alle stadsdelen.

Wat mag erin

In de bladkorven mag alleen bladafval. Snoeiafval, takken en overig tuinafval mag er niet in.

Waarom geen ander tuin- of snoeiafval?

De gemeente  hergebruikt het blad als compost in de gemeentelijke plantsoenen. Als er toch ander groenafval in een bladkorf terecht komt, moet het afval op een duurdere manier verwerkt worden.

Grof tuin- en snoeiafval kunt u gratis kwijt bij het milieustation. U kunt het ook tegen betaling aan huis laten ophalen.  

Waar staan de bladkorven

Open kaart in nieuw venster

Er staan bijna 350 bladkorven die we zo goed mogelijk verspreiden over de hele gemeente. Dit is het maximale aantal dat we kunnen verwerken. We plaatsen geen extra bladkorven. Er is rekening gehouden met straten waar veel bomen staan en lang overlast door blad van gemeentelijke bomen te verwachten is.