Boete bij onjuiste inschrijving of verkeerde informatie in de BRP

U kunt een boete krijgen als u bewust of onbewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). Bijvoorbeeld als u uw verhuizing niet doorgeeft. Of als u iemand toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon er niet woont.

Inschrijven bij de gemeente is verplicht

U bent wettelijk verplicht om aan de gemeente door te geven waar u woont. Als er iets verandert in uw situatie, moet u dat melden. Bijvoorbeeld als u verhuist, trouwt of een kind krijgt. De gemeente verwerkt uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP).

Waarvoor is de BRP?

De overheid gebruikt de gegevens uit de BRP om haar taken goed te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld:

  • Om een paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken.
  • Om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen.
  • Om uitkeringen te verstrekken.
  • Om belastingen te heffen.
  • Om goed te kunnen handelen in noodsituaties. Voor de politie, ambulance en brandweer is het belangrijk om te weten hoeveel mensen er op een adres wonen en of zij familie zijn van elkaar.

In de volgende gevallen kunt u een boete krijgen

  • Als u niet staat ingeschreven op het adres waar u woont.
  • Als u iemand toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon daar niet woont.
  • Als u iemand toestem­ming geeft voor een briefadres op uw adres, terwijl die persoon een woonadres heeft.
  • Als u zich in Nederland inschrijft en de gevraagde bewijsstukken niet inlevert. Bijvoorbeeld een akte van geboorte of een huwelijksakte.

De gemeente doet in deze gevallen altijd eerst onderzoek naar uw inschrijving. Als u niet meewerkt aan dat onderzoek, krijgt u ook een boete.

Juridische grondslag

De beleidsregel bestuurlijke boete BRP, op grond van Artikel 1.4 Wet basisregistratie personen.