Burgemeester Antoin Scholten

Burgemeester Antoin Scholten

A.S. Scholten
e-mail: a.scholten@venlo.nl
Twitter: @antoin_scholten

 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Communicatie
 • Integriteit
 • (Eu) Regionale bestuurlijke samenwerking
 • Veiligheidsregio
 • Beleidscoördinatie
 • Archiefwet
 • Stedenbanden
 • ICT-NML

Nevenfuncties, ambtshalve

 • Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur Veiligheidsberaad (incl. Lid dagelijks bestuur Instituut Fysieke Veiligheid), onbezoldigd
 • Lid algemeen bestuur G32, onbezoldigd
 • Plv. Voorzitter dagelijkse bestuur en algemene ledenvergadering Euregio rijn-maas-noord. onbezoldigd
 • Voorzitter Algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg Noord, onbezoldigd
 • Lid bestuurscommissie veiligheid (Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg Noord), onbezoldigd
 • Voorzitter Stichting Gemeente Spaarbank Venlo, onbezoldigd
 • Voorzitter Bestuur Stichting Bevordering Cultuurbezit gemeente Venlo, onbezoldigd
 • Lid bestuur Stichting Bevordering van het Onderwijs gemeente Venlo, onbezoldigd
 • Beschermheer Koninklijke Zangvereniging Venlona, onbezoldigd
 • Beschermheer Venlose Zweefvliegclub, onbezoldigd
 • Beschermheer Akkermansgilde, onbezoldigd
 • Beschermheer Koninklijke Philharmonisch Gezelschap Venlo, onbezoldigd
 • Beschermheer Venloosch  Vastelaovesgezelschap Jocus, onbezoldigd
 • Lid comité aanbevelingen Stichting Emmaus Feniks, onbezoldigd
 • Beschermheer dialoogtafel Venlo (Stichting Nederland in Dialoog), onbezoldigd
 • Lid comité van aanbevelingen Rojava organisatie voor  jeugdbibliotheek in vluchtelingenkamp, onbezoldigd
 • Lid comité van aanbevelingen Stichting Tegelen.NL, onbezoldigd

Nevenfuncties, niet ambtshalve

 • Voorzitter Generaal Hoeferstichting te Hattem, onbezoldigd
 • Voorzitter Stichting promotie Aspergerie, onbezoldigd