Burgemeester Antoin Scholten

Burgemeester Antoin Scholten
 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving en toezicht (repressie)
 • Euregionale bestuurlijke samenwerking
 • Public affairs
 • Communicatie
 • Juridische zaken
 • Integriteit
 • Archiefwet
 • Stedenbanden
 • Beleidscoördinatie

Nevenfuncties ambtshalve

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsberaad, niet betaald
 • Voorzitter dagelijks bestuur en algemene ledenvergadering Euregio Rijn-Maas-Noord, niet betaald
 • Voorzitter Veiligheidsregio Limburg Noord, niet betaald
 • Lid bestuur Stichting Bevordering van het Onderwijs gemeente Venlo, niet betaald
 • Beschermheer Koninklijke Zangvereniging Venlona, niet betaald
 • Beschermheer Venlose Zweefvliegclub, niet betaald
 • Beschermheer Akkermansgilde, niet betaald
 • Beschermheer Koninklijk Philharmonisch Gezelschap Venlo, niet betaald
 • Beschermheer Venloosch  Vastelaovesgezelschap Jocus, niet betaald
 • Beschermheer dialoogtafel Venlo (Stichting Nederland in Dialoog), niet betaald
 • Euregio Rijn-Maas-Noord - Openbare orde veiligheid en gezondheid, niet betaald
 • Regio Noord-Limburg, niet betaald
 • Lid algemeen bestuur G40, niet betaald

Nevenfuncties niet ambtshalve

 • Voorzitter Generaal Hoeferstichting te Hattem, niet betaald
 • Voorzitter Scouting Commissie VVD Limburg, niet betaald