Burgemeester Antoin Scholten

Burgemeester Antoin Scholten

A.S. Scholten
e-mail: a.scholten@venlo.nl
Twitter: @antoin_scholten

 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Communicatie
 • Integriteit
 • (Eu) Regionale bestuurlijke samenwerking
 • Veiligheidsregio
 • Beleidscoördinatie
 • Archiefwet
 • Stedenbanden
 • ICT-NML
 • Spoor (veiligheid en basisnet)

Nevenfuncties ambtshalve:

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsberaad (incl. Lid algemeen bestuur Instituut Fysieke Veiligheid), niet betaald
 • Voorzitter dagelijks bestuur en algemene ledenvergadering Euregio Rijn-Maas-Noord, niet betaald
 • Voorzitter Algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg Noord, niet betaald
 • Voorzitter bestuurlijk overleg ICT-NML, niet betaald
 • Lid bestuur Stichting Bevordering van het Onderwijs gemeente Venlo, niet betaald
 • Beschermheer Koninklijke Zangvereniging Venlona, niet betaald
 • Beschermheer Venlose Zweefvliegclub, niet betaald
 • Beschermheer Akkermansgilde, niet betaald
 • Beschermheer Koninklijke Philharmonisch Gezelschap Venlo, niet betaald
 • Beschermheer Venloosch  Vastelaovesgezelschap Jocus, niet betaald
 • Lid comité aanbevelingen Stichting Emmaus Feniks, niet betaald
 • Beschermheer dialoogtafel Venlo (Stichting Nederland in Dialoog), niet betaald

Nevenfuncties niet ambtshalve:

 • Voorzitter Generaal Hoeferstichting te Hattem, niet betaald
 • Voorzitter Stichting promotie Aspergerie, niet betaald