Buurtbeheer door bewoners

Wilt u (met uw buurt samen) zwerfafval opruimen of openbaar groen onderhouden? De gemeente Venlo kan u ondersteunen door u bijvoorbeeld materialen en gereedschap te lenen.

Voorwaarden

  • Bij activiteiten, zoals georganiseerd beheer voor langere tijd, kan de gemeente ondersteunen met het beschikbaar stellen van gereedschap en materiaal. Ook kunnen er afspraken worden gemaakt over het geregeld ophalen van afval.
  • Voor korte acties, zoals bijvoorbeeld een opruimactie, stelt de gemeente materialen beschikbaar voor de duur van de actie. U haalt deze zelf op aan de gemeentewerf aan de Hulsterweg en brengt de materialen ook zelf weer terug.
  • Vraag de materialen minimaal twee weken voor de (opruim)actie aan.
  • U heeft de materialen en gereedschappen in bruikleen. Als het project is afgelopen gaan de materialen terug naar de gemeente.
  • Deelnemers aan de actie zijn als vrijwilligers aanvullend verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de gemeente Venlo.