Caravan en groot voertuig

Wilt u een caravan of groot voertuig parkeren? Dat kan. Er gelden wel enkele regels.

Caravan

Binnen de bebouwde kom van de gemeente Venlo mag u de caravan voor en/of na de vakantie maximaal drie dagen parkeren op de openbare weg. In een blauwe zone of gebied betaald parkeren moet u de bezoekersontheffing gebruiken voor het parkeren van de caravan.

Parkeren van een groot voertuig

Grote voertuigen mogen tussen 18.00 uur en 8.00 uur en in het weekeinde binnen de bebouwde kom niet geparkeerd staan op de openbare weg. Een groot voertuig is een voertuig dat, met lading, langer is dan 6 meter en/of hoger dan 2,4 meter.