Contact met de raad

Als inwoner van Venlo kunt u de gemeenteraad benaderen om aandacht te vragen voor een probleem of onderwerp. Dat kan op verschillende manieren.

Direct contact met raadsleden

In ons raadsinformatiesysteem vindt u de contactgegevens van de partijen in de gemeenteraad en de afzonderlijke raadsleden.

Spreekrecht tijdens bijeenkomsten van de raad

U kunt als inwoner, bedrijf of organisatie spreektijd krijgen tijdens het Sprekersplein of tijdens oordeelsvormende bijeenkomsten van de raad. Op deze manier kunt u de raad uw mening geven over een onderwerp. Op de pagina ‘spreekrecht’ vindt u meer informatie over het spreekrecht.

Wilt u advies hebben hoe u invloed kunt hebben op de lokale politiek? U kunt dan ook contact opnemen met de griffie via e-mail: raadsgriffie@venlo.nl. Als u liever telefonisch contact heeft, kunt u dat in de e-mail aangeven.