Doelgroepverklaring 56+

Algemeen

Als u 56 jaar bent of ouder en u heeft weer werk, dan kan uw nieuwe werkgever mogelijk gebruik maken van het loonkostenvoordeel (LKV). Hiervoor gelden enkele voorwaarden.

Voorwaarden

  • U bent bij de start van uw nieuwe baan 56 jaar of ouder en u heeft de AOW-leeftijd niet bereikt.
  • U hebt in de maand voordat u bent gestart in uw nieuwe baan een uitkering van de gemeente ontvangen op basis van de Participatiewet, IOAW of IOAZ.
  • U bent in de 6 maanden voordat u bent gestart in uw nieuwe baan niet in dienst geweest bij uw werkgever.
  • U hebt een reguliere, betaalde baan bij uw werkgever
  • U bent minder dan 3 maanden geleden begonnen met uw baan.

Vul het formulier volledig in. Onderteken het en stuur het naar:

Gemeente Venlo
Postbus 3388
5902 RJ Venlo