Dunnen

Dunnen is het vellen (verwijderen) van houtgewas, nodig voor het onderhoud van de houtopstand, waarbij de verschijningsvorm van de houtopstand ervan behouden blijft.

  • Bij het dunnen mag u geen bomen kappen die zijn opgenomen in de bomenkaart. Als dit nodig is, moet u hier een vergunning voor aanvragen.
  • Houtopstanden die bestaan uit meerdere struiken en/of bomen, zoals bosjes en houtwallen mogen zonder vergunning gedund worden.