Eikenprocessierups

Eikenprocessierupsen veroorzaken elk jaar overlast door hun brandharen. Uitroeiing van de eikenprocessierups is onmogelijk. Daarom wil de gemeente de overlast beperken. De bestrijding van de eikenprocessierups is afhankelijk van het gebied. De bestrijding vindt plaats bij bomen van de gemeente waar de eikenprocessierups de meeste overlast veroorzaakt.

Maatregelen per gebied

De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups alleen op drukbezochte plekken in de openbare ruimte. Op andere locaties worden ecologische maatregelen getroffen. Op minder drukke locaties worden bomen met nesten van de eikenprocessierups als waarschuwing met waarschuwingslint gemarkeerd.

Drukbezochte plekken

Bestrijding en verwijderen nesten

In gebieden waar veel mensen lang aanwezig zijn wordt preventief gespoten om nesten te voorkomen.

Dit gebeurt bij bomen van de gemeente waar de eikenprocessierups de meeste overlast veroorzaakt. Denk hierbij aan scholen, speelplekken, sportcomplexen en zorgcentra. Als dit niet helpt, laat de gemeente de nesten verwijderen. 

Minder drukke locaties

Mezenkasten en waarschuwingslint 

In gebieden waar veel mensen kort, of weinig mensen lang aanwezig zijn worden natuurlijke vijanden gestimuleerd.

Hiervoor hangt de gemeente mezenkasten op. Er wordt ook minder gemaaid omdat er dan meer natuurlijke vijanden overblijven om de rups te bestrijden. Daarnaast waarschuwt de gemeente met waarschuwingslint met de tekst 'pas op eikenprocessierups' . In deze gebieden wordt geen preventieve bestrijding uitgevoerd. Hier worden ook geen nesten weggehaald.

Plekken waar mensen kort aanwezig zijn

Geen preventieve bestrijding, wel mezenkasten 

Langs wegen, voet- en fietspaden stimuleert de gemeente de natuurlijke vijanden met mezenkasten en er wordt minder gemaaid. Door minder te maaien blijven er meer natuurlijke vijanden over om de rups te bestrijden.

In deze gebieden wordt geen preventieve bestrijding uitgevoerd. Hier worden geen nesten weggehaald en de gemeente hangt hier geen waarschuwingslint op.

Overlast beperken

De overlast van de eikenprocessierups is een algemeen probleem. Als gemeente doen wij ons best om deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Er zal altijd een bepaalde mate van overlast zijn. In de praktijk is de bestrijding op diverse plaatsen lastig uit te voeren. Vanuit natuurbeheer is het niet wenselijk om de eikenprocessierups volledig uit te roeien.

Bomen van particulieren, bossen van Limburgs Landschap en bomen van Provincie, Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg vallen niet onder het beheer van de gemeente.

Als u in uw eigen tuin te maken heeft met eikenprocessierups, bestrijd de rupsen dan niet zelf, maar huur een deskundig bedrijf in.