Erfgenamenonderzoek

Na overlijden van een familielid krijgt u te maken met het erfrecht. Als niet duidelijk is wie de erfgenamen zijn, is erfgenamenonderzoek nodig. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente.

Waarom onderzoek?

Het erfgenamenonderzoek is bedoeld om na te gaan of er mogelijk nog andere kinderen of erfgenamen zijn dan in eerste instantie bekend is.

Voor het regelen van allerlei zaken met onder meer de bank, verzekeraar, hebt u een verklaring van erfrecht nodig. Deze verklaring is een bewijs dat met de juiste persoon zaken wordt gedaan. Voor het opstellen van die verklaring is het nodig dat er duidelijkheid is over eventuele erfgenamen.

Meestal blijkt uit het testament van de overledene wie de erfgenamen zijn. Als er geen testament is, geldt het wettelijk erfrecht. Is niet duidelijk wie de erfgenamen zijn, dan doet de notaris een aanvraag bij de gemeente voor erfgenamenonderzoek in (onder meer) de gemeentelijke BRP. Dit betekent dat hij/zij om een opgave van nabestaanden vraagt.

U kunt ook zelf een erfgenamenonderzoek aanvragen. Daarvoor moet u kunnen aantonen dat er een relatie bestaat met de overledene en/of u gemachtigd bent door alle betrokkenen tot het afhandelen van de erfenis.

Hoe werkt het?

De notaris zoekt aan de hand van de wettelijke regels en een eventueel testament uit wie de erfgenamen zijn. Bovendien zoekt hij in de gemeentelijke registers of er nog andere erfgenamen zijn, een zogeheten erfgenamenonderzoek. Het kan zijn dat er onbekende kinderen zijn of andere erfgenamen. Eventueel zoekt de notaris dit ook uit in het buitenland. De verklaring van erfrecht hoeft niet gemaakt te worden door de notaris die een eventueel aanwezig testament heeft opgesteld. Als de notaris zeker weet wie de erfgenamen zijn, dan zet hij dat in een verklaring.

Kosten

Kosten:

  • Onderzoek € 23,70
  • Afschrift € 7,50