Geheimhouding persoonsgegevens

Wilt u niet dat de gemeente uw persoonsgegevens aan maatschappelijke instellingen doorgeeft? Bijvoorbeeld omdat u in een Blijf-van-mijn-lijfhuis zit? Dan kunt u vragen om geheimhouding. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Wat u moet weten

Zonder uw toestemming geeft de gemeente uw persoonsgegevens nooit door aan particulieren en commerciële bedrijven. Als u geheimhouding hebt aangevraagd, geeft de gemeente uw gegevens ook niet door aan:

  • niet-commerciële instellingen, zoals bijvoorbeeld sport- en muziekverenigingen
  • instellingen voor bijvoorbeeld ouderenzorg, gehandicaptenzorg of jeugdwelzijnswerk

Notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten die bezig zijn met een gerechtelijke procedure waarbij u betrokken bent, kunnen naar uw gegevens vragen. De gemeente neemt dan eerst contact met u op over deze aanvraag.

Wanneer worden uw gegevens wel doorgegeven

De gemeente geeft uw persoonsgegevens wel door als de volgende instellingen erom vragen:

  • instellingen die wettelijke taken uitvoeren, zoals Politie, Justitie, Belastingdienst, Waterschappen en Sociale Verzekeringsbank
  • Centraal Bureau voor Genealogie
  • afdeling Reclassering van het Leger des Heils
  • ziekenhuizen die wetenschappelijk onderzoek doen
  • pensioenfondsen, kredietinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en beleggingsinstellingen, maar alleen als zij geld beheren dat zij aan u moeten uitkeren

Opheffen

Als u geen geheimhouding meer wilt dan kunt u die opheffen. Stuur een brief met het  verzoek tot opheffing van geheimhouding naar:

Gemeente Venlo
Postbus 3434
5902 RK Venlo