Geveltuinen en boomtuinen

Als u een geveltuin wilt laten aanleggen of één of meerdere boomspiegels wilt adopteren en inrichten als boomtuin, dan kunt u dit doorgeven via een melding openbare ruimte.

Geveltuinen

 • U kunt uw eigen straat groener maken door het aanleggen van een geveltuin.
 • Als u een geveltuin wilt laten aanleggen, dan kunt u dit doorgeven via een melding openbare ruimte.
 • Een medewerker van de gemeente komt bij u kijken en legt, indien mogelijk, in overleg met u de geveltuin aan.
 • Geveltuinen zijn vanaf de gevel maximaal 1 tegel of 30 cm breed.
 • De kosten voor straatwerk van € 25,- excl. BTW per strekkende meter, teelaarde en beplanting zijn voor eigen rekening.
 • Ook als u uw geveltuin wilt verwijderen kunt u contact opnemen met gemeente Venlo, wij herstellen voor u de oude situatie.

Boomtuinen

 • Rond bomen in trottoirs wordt een ruimte niet verhard, de zogenaamde boomspiegels. Boomspiegels zijn vaak niet beplant. Bij jonge bomen is het mogelijk om beplanting aan te brengen en zo een boomtuin aan te leggen.
 • Als u één of meerder boomspiegels wilt adopteren en inrichten als boomtuin, dan kunt u dit doorgeven via een melding openbare ruimte. 
 • Een medewerker van de gemeente Venlo komt kijken of dit mogelijk is.

Regels

 • De stoep moet breed genoeg zijn. Er moet minimaal 1,5 meter vrije loopruimte overblijven. 
 • Het is niet toegestaan muurtjes of hekjes te plaatsen als afscheiding van uw geveltuin of boomtuin.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de beplantingen (water geven, snoeien, etc.)
 • Gebruik geen bomen en andere diepwortelende planten. De wortels bezorgen al snel problemen met de kabels en leidingen in de grond. Daarnaast heeft een boom altijd meer groeiruimte nodig dan 30 cm van de gevel.
 • Gevel- en boomtuinen mogen geen overlast aan anderen bezorgen, denk bijvoorbeeld aan snelgroeiende of doornige planten.
 • De gemeente kan een geveltuin of boomtuin verwijderen. Dit gebeurt in geval van overlast.
 • De gemeente blijft het onderhoud aan de boom en de verharding eromheen uitvoeren. Uiteraard gebeurt dit zo zorgvuldig mogelijk. Ontstaat er per ongeluk toch schade aan de boom- of geveltuin, dan kunt u de gemeente niet aansprakelijk stellen.
 • De gemeente en bedrijven zoals Essent en KPN mogen het geveltuintje of boomtuin(deels) verwijderen bij werkzaamheden aan de kabels en leidingen in de straat en bij reconstructies van de weg. Schade als gevolg hiervan is voor rekening van de bewoner.
 • De gemeente blijft eigenaar van de boom- en geveltuinen.