Geveltuinen en boomtuinen

Algemeen

Als u een geveltuin wilt laten aanleggen of één of meerdere boomspiegels wilt adopteren en inrichten als boomtuin, dan kunt u dit doorgeven via een melding openbare ruimte.

Geveltuinen

 • Als u de melding heeft gedaan, komt een medewerker van de gemeente bij u kijken
 • Als de geveltuin mogelijk is, legt deze medewerker in overleg met u de geveltuin aan
 • Geveltuinen zijn vanaf de gevel maximaal 1 tegel of 30 cm breed 
 • Kosten voor een geveltuin: 
  • Korter dan 4 strekkende meter: € 50,-  (inclusief btw)
  • Vanaf 4 strekkende meter, horend bij 1 woning: € 100,- (inclusief btw) 
  • Aarde en beplanting zijn voor uw eigen rekening
 • Ook als u uw geveltuin wilt verwijderen kunt u contact opnemen met gemeente Venlo, wij herstellen voor u de oude situatie.

Boomtuinen

 • Rond bomen in trottoirs is een ruimte niet verhard, de zogenaamde boomspiegels. Boomspiegels zijn vaak niet beplant. Bij jonge bomen kunt u beplanting aanbrengen en zo een boomtuin aanleggen.
 • Als u één of meerder boomspiegels wilt adopteren en inrichten als boomtuin, dan kunt u dit doorgeven via een melding openbare ruimte. 
 • Een medewerker van de gemeente Venlo komt kijken of dit mogelijk is.

Regels

 • De stoep moet breed genoeg zijn. Er moet minimaal 1,5 meter vrije loopruimte overblijven. 
 • U mag geen muurtjes of hekjes plaatsen als afscheiding van uw geveltuin of boomtuin.
 • U zorgt zelf voor de aanleg en het onderhoud van de beplanting (water geven, snoeien, enzovoort).
 • Gebruik geen bomen en andere diepwortelende planten. De wortels bezorgen al snel problemen met de kabels en leidingen in de grond. Daarnaast heeft een boom altijd meer groeiruimte nodig dan 30 cm van de gevel.
 • Gevel- en boomtuinen mogen geen overlast aan anderen bezorgen. Plant dus geen snelgroeiende of doornige planten.
 • Als de gevel- of boomtuin overlast geeft, kan de gemeente deze verwijderen.
 • De gemeente blijft het onderhoud aan de boom en de verharding eromheen uitvoeren. Uiteraard gebeurt dit zo zorgvuldig mogelijk. Ontstaat er per ongeluk toch schade aan de boom- of geveltuin, dan kunt u de gemeente niet aansprakelijk stellen.
 • De gemeente en bedrijven zoals Essent en KPN mogen het geveltuintje of boomtuin (deels) verwijderen bij werkzaamheden aan de kabels en leidingen in de straat en bij reconstructies van de weg. Schade als gevolg hiervan is voor rekening van de bewoner.
 • De gemeente blijft eigenaar van de boom- en geveltuinen.