Gezamenlijk huishouden (meerpersoonshuishouden)

Wat verstaan wij hier onder:

  • Er moet sprake zijn van maximaal 2 personen (partners).
  • Ouders en kinderen (ook stief-, schoon-, of pleeg-,ouders/-kinderen zijn nooit partners en voeren dus ook geen gezamenlijk huishouden.
  • Broer(s) en of zus(sen) kunnen een gezamenlijk huishouden vormen. Behalve als zij bij hun ouder(s) inwonen. Dan worden beiden als een éénpersoonshuishouden gezien.
  • Als 2 cliënten een gezamenlijk huishouden vormen, worden ze voor de eigen bijdrage beschouwd als ‘gehuwd’.