Gladheidsbestrijding

Om doorgaande wegen en fietspaden zo begaanbaar en veilig mogelijk te houden strooien wij vóór en tijdens gladheid. Daarnaast zetten we sneeuwschuivers in.

Welke wegen worden gestrooid

  • Belangrijke toegangswegen
  • Belangrijke doorgaande fietspaden. Fietspaden die deel uitmaken van het fietsroutenetwerk hebben voorrang.
  • Doorgaande wegen. Met de strooiroutes wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met scholen, bejaarden- en verzorgingstehuizen. Uitgangspunt is dat inwoners binnen de bebouwde kom, binnen 500 meter van hun woning een gestrooide route moeten kunnen bereiken. 

Voetgangersgebieden worden niet gestrooid en niet sneeuwvrij gemaakt. U bent als bewoner zelf verantwoordelijk voor het ijs- en sneeuwvrij houden van de stoep bij het huis.

Meer informatie

In de winter staan onze collega’s van de gladheidsbestrijding regelmatig klaar om gladheid door sneeuw, ijs of ijzel te bestrijden. Hoe gaan ze precies te werk en wat doen ze allemaal? Kijk op venloonline.nl voor een aflevering van Met het Oog op Venlo met uitleg over de gladheidsbestrijding.