Grijze en groene containers

Wilt u een groene of grijze afvalcontainer aanvragen? Of wilt u een grotere, een kleinere of een extra container?

Voorwaarden en regels

Groene container

 • In de groene container verzamelt u groente-, fruit- en tuinafval (GFT).
 • De groene container is er in twee maten:
  inhoud 140 liter: 56 cm diep, 48 cm breed, 105 cm hoog
  inhoud 240 liter: 75 cm diep, 58 cm breed, 105 cm hoog
 • Als de groene container stuk is, wordt deze gratis geruild of gerepareerd.
 • Ruilen van uw huidige container voor het grote model of het kleine model en de aanvraag van een extra groene container is gratis.

Grijze container

 • In de grijze container kunt u verpakkingsafval (PMD) en restafval gescheiden verzamelen.
 • Restafval gooit u in het voorste vak van de container. Het verpakkingsafval (PMD) gaat in het achterste vak (de kant waar de wielen zitten). Gebruik alleen doorzichtige zakken voor uw PMD of doe het PMD los in uw container.
 • U mag het tussenschot niet verplaatsen of verwijderen.
 • De grijze container is er in twee maten:
  inhoud 180 liter: 55 cm breed, 76 cm diep, 110 cm hoog
  inhoud 280 liter: 65 cm breed, 70 cm diep, 110 cm hoog
 • Als de grijze container stuk is, wordt deze gratis geruild of gerepareerd.
 • Ruilen van uw huidige grijze container voor het grote of het kleine model kost € 20,-.
 • Als uw huishouden uit 5 of meer personen bestaat, kunt u een extra container aanvragen. U betaalt eenmalig € 20,-.
 • U kunt gratis een extra grijze container krijgen als u veel medisch afval heeft. U moet een schriftelijk bewijs van de medische indicatie opsturen naar:
  Gemeente Venlo, KCC
  Postbus 3434
  5902 RK Venlo
 • Per huishouden mag u maximaal één grote en één kleine grijze container.

Container verdwenen

Als uw container is verdwenen, moet u aangifte doen bij de politie. U krijgt dan het proces verbaal via e-mail opgestuurd. Als u het proces verbaal naar de gemeente stuurt, krijgt u gratis een nieuwe container. U kunt ook een kopie of scan van het proces verbaal opsturen bij het online formulier. U moet het volledige proces verbaal sturen zodat wij alle gegevens hebben.

Kosten

Situatie Prijs
Vervangen verdwenen container  Gratis (u moet aangifte doen bij de politie en het proces verbaal opsturen) 
Reparatie of ruilen defecte container Gratis
Groene container, aanvraag grote of kleine type of extra container  Gratis
Grijze container, extra container op medische indicatie  Gratis
Grijze container, aanvraag grote of kleine type  € 20,- 
Grijze container, aanvraag grote of kleine type (nieuwe bewoner) Gratis
Grijze container, aanvraag extra container voor huishouden van 5 of meer personen € 20,-