Hond uitlaten

In de gemeente Venlo bestaan diverse mogelijkheden om uw hond uit te laten. Op de website kaarten.venlo.nl vindt u een overzicht van de hondenpaden, uitrenplekken en losloopgebieden in de gemeente Venlo.

Naar het overzicht op kaarten.venlo.nl

Regels voor het uitlaten van honden

 • Binnen de bebouwde kom hoort de hond aan de lijn. Alleen op aangewezen plekken, zoals een hondenspeelveld, mag de hond los lopen.
 • Het is verboden om met honden op speelplekken van kinderen te komen.
 • In de openbare ruimte moet u de poep van uw hond direct opruimen, de eigenaar van een sociale hulphond of geleidehond hoeft dat niet te doen.
 • Op aangewezen hondenpaden en losloopgebieden mag de hondenpoep blijven liggen.
 • Zakjes met hondenpoep gooit u in uw eigen container of in een openbare afvalbak.
 • De exacte regels over honden staan in de Algemene Plaatselijke Verordening Venlo, kijk hiervoor op overheid.nl.
 • Op terreinen die niet in eigendom of beheer zijn van de gemeente Venlo gelden de regels van de eigenaar of beheerder.

Boetes

Verkeerd uitlaten van uw hond kan leiden tot een boete:

 • Niet aanlijnen hond: 100 euro
 • Hond op speelplek: 150 euro
 • Niet opruimen hondenpoep: 150 euro
 • Het verkeerd weggooien van zakjes met hondenpoep: 150 euro

Alle bedragen zijn exclusief administratiekosten.