Hond uitlaten

Op de website kaarten.venlo.nl vindt u een overzicht van de hondenpaden, uitrenplekken en losloopgebieden in de gemeente Venlo.

Overzicht hondenpaden, uitrenplekken en losloopgebieden

Ga naar de kaart

Regels 

 • Binnen de bebouwde kom hoort de hond aan de lijn. Alleen op aangewezen plekken, zoals een hondenspeelveld, mag de hond los lopen.
 • Het is verboden om met honden op speelplekken van kinderen te komen.
 • In de openbare ruimte moet u de poep van uw hond direct opruimen, de eigenaar van een sociale hulphond of geleidehond hoeft dat niet te doen.
 • Op aangewezen hondenpaden en losloopgebieden mag de hondenpoep blijven liggen.
 • Zakjes met hondenpoep gooit u in uw eigen container of in een openbare afvalbak.
 • De exacte regels over honden staan in de Algemene Plaatselijke Verordening Venlo.
 • Op terreinen die niet in eigendom of beheer zijn van de gemeente Venlo gelden de regels van de eigenaar of beheerder.

Boetes

Verkeerd uitlaten van uw hond kan leiden tot een boete:

 • Niet aanlijnen hond: € 100,-
 • Hond op speelplek: € 150,- 
 • Niet opruimen hondenpoep: € 150,-
 • Het verkeerd weggooien van zakjes met hondenpoep: € 150,-

Alle bedragen zijn exclusief administratiekosten.