Huisnummer aanvragen of wijzigen

Als u nieuwe, zelfstandige, woonruimte of verblijfsruimte heeft gerealiseerd moet u bij de gemeente een huisnummer aanvragen voor deze ruimte. Als een huisnummer kan vervallen omdat u ruimtes samen voegt, moet u dat ook melden.

Wat u moet weten

Voordat u een u nieuwe, zelfstandige, woonruimte of verblijfsruimte realiseert kunt het best eerst een vergunningencheck doen via het Omgevingsloket: https://www.omgevingsloket.nl/

Dit geldt ook als een huisnummer kan vervallen omdat u ruimtes samen voegt.

Als uit de vergunningen check blijkt dat er geen vergunningen nodig zijn kunt u bij de gemeente een huisnummer aanvragen voor deze ruimte.

U hoeft zelf geen huisnummer aan te vragen als u voor de aanpassingen een omgevingsvergunning nodig heeft en als deze wordt verleend.

Als u bij de gemeente een huisnummer aanvraagt voor de nieuwe ruimte, wordt de woning opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Voor de bewoner of gebruiker van de nieuwe ruimte is dat belangrijk omdat iemand alleen kan verhuizen naar een geregistreerd adres. Een woonruimte moet ook geregistreerd staan als de bewoner nutsvoorzieningen of toeslagen wil aanvragen. Ook voor hulpdiensten als brandweer en ambulance is het belangrijk dat verblijfsruimten goed staan geregistreerd. 

Aanvragen

U kunt uw verzoek voor toewijzen of intrekken van een huisnummer versturen via e-mail: info@venlo.nl

Meesturen

  • situatieschets met de ligging van het gebouw
  • duidelijke bouwkundige tekeningen van de bestaande en nieuwe situatie. Inclusief maatvoering in de schaal 1:100

U kunt ook een brief sturen met uw verzoek. Stuur uw brief naar:
Gemeente Venlo
Publieke Informatievoorziening
Postbus 3434
5902 RK Venlo

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een huisnummer