Hulp bij stemmen

Algemeen

Heeft u een visuele beperking, bent u dyslectisch of heeft u moeite met lezen? Dan kunt u met hulp van een stemmal en stembox zelfstandig stemmen.

Toegankelijk stemmen šŸ¦Æ

In het stadskantoor is op 22 november eenĀ speciaal stembureau ingericht voor kiezers die blind zijn of een visueleĀ beperking hebben. Dit stembureau is ook geschikt voor mensen met een beperkte hand- en/of armfunctie.

U kunt in dit stembureau gebruik maken van een stemmal en stembox of een loupe.

Stemmal en Stembox

Een stemmal is een speciaal ontwikkelde vorm met gaatjes erin. Daar komt het stembiljet in. Op de mal staan de partijen met voelbare cijfers en in braille aangegeven. Via de stembox (met koptelefoon) kunt u horen welke partijen en kandidaten op de lijst staan.Ā 

Geen speciaal stembureau in uw gemeente?

Heeft de gemeente waar u woont geen speciaal ingericht stembureau waar u zelfstandig kunt stemmen? In dat geval kunt u gebruik maken van het stembureau in het stadskantoor van de gemeente Venlo. U moet hiervoor wel eerst uw stempas omzetten naar een kiezerspas. Dit regelt u bij uw eigen gemeente.

Meer weten?

Op deĀ website van de Oogvereniging kunt u meer informatie vinden of bekijk de videoĀ Stemmen met een Stemmal op YouTube.

Inclusieve stembureaus

Prokkel duo

Ook mensen met een licht verstandelijke beperking doen graag mee in de samenleving. Een van die manieren is om ze vrijwilligerswerk te laten doen op stembureaus. Ze krijgen dezelfde taken als de andere stembureauleden, maar krijgen daarbij hulp van een ander stembureaulid. Samen zijn zij een 'prokkel duo'. Gemeente Venlo doet ook mee aan dit project vanĀ Stichting Prokkel.