Individuele studietoeslag

Algemeen

Studeert u en is het voor u door een ziekte of beperking moeilijk om te werken naast uw studie? Dan heeft u misschien recht op de individuele studietoeslag.

Voorwaarden

Om de toeslag te krijgen, gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent minimaal 15 jaar oud.
  • U heeft recht op studiefinanciering of een bijdrage op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.
  • U heeft geen recht op een uitkering op grond van de Wajong.
  • U kunt door een ziekte of beperking niet werken naast uw studie om inkomen bij te verdienen.

Aanvragen

Geef de aanvraag met de stukken af bij de balie in het stadskantoor
of stuur de aanvraag per post naar:

Gemeente Venlo
Postbus 3434
5902 RK Venlo

Vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende vragen? Neem dan contact op via telefoonnummer 14 077 of mail naar bijstand@venlo.nl.