Individuele studietoeslag

Is het voor u moeilijk om te werken naast uw studie? Als u wel zou kunnen werken, maar vanwege uw beperking niet in staat bent om het minimumloon te verdienen dan heeft u mogelijk recht op de individuele studietoeslag.

Voorwaarden

Om een vergoeding te krijgen, gelden de volgende voorwaarden:

  • u bent minimaal 18 jaar oud
  • u heeft recht op studiefinanciering of een bijdrage op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  • u bent alleenstaand en uw vermogen is niet hoger dan  € 6.295,-, of u bent alleenstaande ouder en uw vermogen is niet hoger dan € 12.590,-
  • door een arbeidsbelemmering is bijverdienen naast uw vervolgstudie niet mogelijk