Individuele studietoeslag

Is het voor u moeilijk om te werken naast uw studie? Als u wel zou kunnen werken, maar vanwege uw beperking niet in staat bent om het minimumloon te verdienen dan heeft u mogelijk recht op de individuele studietoeslag.

Voorwaarden

Om een vergoeding te krijgen, gelden de volgende voorwaarden:

  • u bent minimaal 18 jaar oud
  • u heeft recht op studiefinanciering of een bijdrage op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  • u bent alleenstaand en uw vermogen is niet hoger dan  € 6.505,-, of u bent alleenstaande ouder en uw vermogen is niet hoger dan € 13.010,-
  • door een arbeidsbelemmering is bijverdienen naast uw vervolgstudie niet mogelijk

Contact

Heeft u na het lezen van de informatie aanvullende vragen? Neem dan contact op via telefoonnummer 14 077 of mail naar info@venlo.nl