Informatie over bodemkwaliteit

Algemeen

Informatie over de bodemkwaliteit zoals bodemrapporten en -besluiten of certificaten van oude brandstoftanks kunt u online inzien. U kunt zelf een rapportage downloaden via de online Omgevingsrapportage.

Rapportages en dossiers

Kijk eerst via de online Omgevingsrapportage welke informatie beschikbaar is. Veel informatie is gratis, online beschikbaar.
In de module vindt u een handleiding onder de knop ‘Help’, rechtsboven in het scherm.

Let op: lees altijd zorgvuldig de disclaimer bij een rapportage. Bodemrapporten die in de omgevingsrapportage staan, kunnen verouderd zijn of in het verleden opgesteld met een ander doel als waar u het nu voor wilt gebruiken.

  • Informatie die niet online beschikbaar is, kunt u aanvragen via het online formulier om dossiers en vergunningen op te vragen.
  • De gemiddelde doorlooptijd voor het afhandelen van een aanvraag is 2 weken.
  • Zodra alle informatie beschikbaar is, sturen we u de informatie digitaal toe.
  • Aanvullende vragen over de online beschikbare rapportages of rapportages die wij u toesturen, kunt u stellen via e-mail: info@venlo.nl onder vermelding van ‘bodeminformatie’.

Beroepsmatig bodeminformatie opvragen

Bent u beroepsmatig op zoek naar bodeminformatie (bijvoorbeeld een adviesbureau, makelaar, notaris e.d.)? Kijk eerst zelf welke bodeminformatie online gratis beschikbaar is.

Biedt de gedownloade rapportage te weinig informatie, dan kunt u gebruik maken van het online formulier om dossiers en vergunningen op te vragen. Voeg altijd de rapportage uit de online Omgevingsrapportage toe. Geef duidelijk aan welke informatie uit de rapportage u wilt ontvangen als deze niet online beschikbaar is.

Particulier bodeminformatie opvragen

Bent u als particulier op zoek naar bodeminformatie? Kijk eerst zelf welke bodeminformatie online gratis beschikbaar is.

Maar u kunt ook direct gebruik maken van het online formulier om dossiers en vergunningen op te vragen. Geef altijd zo precies mogelijk aan om welk perceel het gaat door de kadastrale aanduiding en/of een kaartje.

Kosten

  • Rapportages die online beschikbaar zijn, kunt u gratis downloaden.
  • Voor een aanvraag via het online formulier betaalt u leges, afhankelijk van de aanvraag. U vindt de kosten vermeld bij het formulier.

Bodemkwaliteitskaart

De algemene kwaliteit van de bodem vindt u in bijlage 4 van de Nota Bodembeheer Limburg Noord 2020-2029.

Informatie over mogelijke verontreiniging door PFAS vindt u op de PFAS bodemkwaliteitskaart regio Limburg Noord.

Beide kaarten samen zeggen iets over de algemene bodemkwaliteit die u kunt verwachten is als er geen sprake is van andere bronnen van een mogelijke verontreiniging. Dat is vooral handig om te weten wanneer u grond van een perceel moet verwijderen, bijvoorbeeld voor de bouw van een woning. Voor het gebruik van de kaarten zijn voorwaarden van toepassing (zoals een vooronderzoek conform NEN 5725) die u vindt in de Nota Bodembeheer Limburg Noord 2020-2029.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande dan kunt u een mail sturen naar info@venlo.nl. Vermeld in het onderwerp duidelijk waar de vragen betrekking op hebben.

Grondverzet

Soms kan grond direct worden toegepast in een ander gebied van de gemeente Venlo. Vaak zelfs zonder volledige partijkeuring (AP04 / VKB 1001). De spelregels daarvoor staan in de Nota Bodembeheer Limburg Noord 2020-2029, met aanvullende informatie over mogelijke verontreiniging met PFAS op de PFAS bodemkwaliteitskaart regio Limburg Noord. Als hulpmiddel is er een kaartviewer beschikbaar die helpt bij het zoeken naar geschikte grondtoepassingslocaties van partijen grond binnen de regio Limburg Noord.
Soms is direct toepassen in een ander gebied niet toegestaan. In dat geval mag u de herbruikbare grond alleen afvoeren naar erkende grondbanken (BRL 9335).
Als particulier kunt u een kleine hoeveelheid grond (maximaal 1 m3) wegbrengen naar het milieustation.

Mocht u nog vragen hebben, stuur dan een mail naar info@venlo.nl. Vermeld in het onderwerp duidelijk waar de vragen betrekking op hebben. Als uw verzoek betrekking heeft op toepassing van grond geef dan altijd aan welk perceel het betreft (kadastrale aanduiding) of met een kaartje.