Informatie over bodemkwaliteit

Informatie over de bodemkwaliteit zoals bodemrapporten en -besluiten of certificaten van oude brandstoftanks kunt u online inzien via kaarten.venlo.nl. Via de kaart kunt u zelf een rapportage downloaden.

Rapportages en dossiers

Let op: niet alle bodeminformatie is in alle gevallen online beschikbaar. In de rapportage staat wat u moet doen als u nog een toelichting wilt of als u dossiers wilt inzien die niet online beschikbaar zijn.
Een verzoek voor het inzien van een papieren rapport kunt u sturen via het online formulier.  Geef altijd aan om welk perceel het gaat door de kadastrale aanduiding) en een kaartje. Stuur ook de rapportage mee die u heeft gedownload. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken voor het inzien van de dossiers.

Bodemrapporten die in de omgevingsrapportage worden genoemd kunnen verouderd zijn of in het verleden opgesteld met een ander doel als waar u het nu voor wilt gebruiken. Lees altijd zorgvuldig de disclaimer in de rapportage.

Kosten

Het downloaden van een rapportage is gratis. Ook inzage in papieren dossiers is gratis. Er kunnen kosten zijn verbonden aan het maken van kopieën.

Bodemkwaliteitskaart

Van veel percelen is geen bodemrapportage beschikbaar. Op de Bodemkwaliteitskaart Venlo 2016 ziet u wat de vermoedelijke algemene bodemkwaliteit is. Dat is vooral handig om te weten wanneer grond van een perceel moet worden verwijderd, bijvoorbeeld voor de bouw van een woning.

Grondverzet

Soms kan grond direct worden toegepast in een ander gebied van de gemeente Venlo. Vaak zelfs zonder volledige partijkeuring (AP04 / VKB 1001) De spelregels daarvoor staan in de Nota Bodembeheer Venlo 2016.

Soms is direct toepassen in een ander gebied niet toegestaan.  In dat geval mag u de herbruikbare grond alleen afvoeren naar erkende grondbanken (BRL 9335).
Als particulier kunt u een kleine hoeveelheid grond (maximaal 1 m3) wegbrengen naar het milieustation.

Mocht u nog vragen hebben, gebruik dan het online formulier. Geef in dat verzoek altijd aan welk perceel het betreft (kadastrale aanduiding) met een kaartje.