Kabels en leidingen in openbare grond

Melden van, en vergunning of instemming aanvragen voor werkzaamheden aan kabels en leidingen in de openbare grond doet u via de website MOOR. U vindt daar ook de regels en voorwaarden.

Wat u moet weten

  • Voor de website van MOOR moet u een account aanvragen. Dit kan via de website of via telefoonnummer 088 - 234 47 10 of per mail: info@moorwerkt.nl.
  • Voor het afhandelen van een aanvraag vergunning/instemming (groot werk) hanteren we een norm tijd van 8 weken.
  • Kleine werken (< 10 m¹) moet u minimaal 3 werkdagen vooraf melden.