Kinderopvang

Algemeen

Zoekt u opvang voor uw kind? Een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau? Adressen voor kinderopvang vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Wat u moet weten

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staan alle geregistreerde kinderopvangorganisaties van Nederland. Deze organisaties komen pas in dit register na een inspectie door de GGD en een beschikking van de gemeente.

Kinderopvangtoeslag

Wilt u kinderopvangtoeslag aanvragen? Kijk dan op toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag of u recht hebt op kinderopvangtoeslag en vraag het meteen aan.

Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld hoeveel opvang u maandelijks nodig denkt te hebben. Verandert er iets in uw situatie, dan heeft dat ook invloed op de hoogte van uw toeslag. Geef veranderingen, zoals in de hoogte van uw inkomen en opvanguren, daarom altijd meteen door via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of de app Kinderopvangtoeslag. Dan ontvangt u de toeslag waar u recht op hebt. Niet te veel en niet te weinig.