Leegstaande woonruimte verhuren

Staat uw woning te koop en leeg? Met een vergunning op grond van de leegstandwet kunt u de woning tijdelijk verhuren.

Wat u moet weten

U kunt het aanvraagformulier downloaden van de website van de Rijksoverheid.

Woning staat te koop

  • de vergunning is 5 jaar geldig
  • u kunt de vergunning niet laten verlengen
  • u mag niet meer dan 2 woningen of woonruimtes tegelijk verhuren

Woonruimte in leegstaande gebouwen

  • Leegstaande gebouwen, zoals kantoren en scholen, mogen maximaal 10 jaar als woonruimte worden verhuurd.
  • U krijgt eerst een vergunning voor 2 jaar. Deze kunt u maximaal 8 keer met een jaar verlengen.

Huurovereenkomst

  • U mag zelf bepalen hoeveel huur u vraagt. De gemeente bepaalt de maximale huurprijs op basis van het puntensysteem huurwoning.
  • De huurder heeft een opzegtermijn van minimaal 1 maand. De verhuurder heeft een opzegtermijn van minimaal 3 maanden.
  • De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen.
  • Het huurcontract wordt schriftelijk aangegaan. In het contract staat duidelijk dat het gaat om tijdelijke verhuur op basis van de leegstandwet. Ook is opgenomen dat er een vergunning is en tot wanneer deze vergunning geldt.

Voldoet de huurovereenkomst niet aan bovenstaande punten, dan loopt u als verhuurder het risico dat de verhuur als normale verhuur wordt gezien.

De Rijksoverheid geeft meer informatie over de tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte.

Aanvragen

Stuur het ingevulde formulier en de (kopie van) huurovereenkomst naar:

Gemeente Venlo, t.a.v. Team Wonen en Leven
Postbus 3434
5902 RK Venlo

U kunt de (kopie van de) huurovereenkomst nasturen als u die niet heeft als u de vergunning aanvraagt.

Kosten

Aan de aanvraag van een leegstandsvergunning zijn geen kosten verbonden.