Leerlingenvervoer

Als uw kind niet zelfstandig naar school kan dan komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor een bijdrage in de reiskosten of aangepast vervoer.

Wat u moet weten

Voor wie?

Leerlingenvervoer is er voor een leerling:

 • die door een beperking niet zelfstandig naar school kan reizen (basisschool of voortgezet onderwijs)
 • in het speciaal basisonderwijs (SBO) die verder dan 6 kilometer moet reizen
 • in het speciaal onderwijs
 • in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) die verder dan 6 kilometer moet reizen
 • die op basis van geloof of levensovertuiging verder dan 6 kilometer moet reizen voor de basisschool

Leerlingenvervoer is niet bedoeld voor leerlingen van een opleiding op MBO, HBO of VAVO - niveau.


Soorten vervoer

De gemeente kan leerlingenvervoer in de volgende vormen toekennen:

 • Een vergoeding voor fiets of openbaar vervoer, zelfstandig of met begeleiding (door ouders/verzorgers of netwerk)
 • Aangepast vervoer met een bus of taxi
 • Een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind met de auto (alleen in plaats van aangepast vervoer)

Voorwaarden

 • Het gaat altijd om vervoer tussen het woonadres van de leerling en de dichtstbijzijnde toegankelijke school.
 • Gebruik Google Maps voor het bepalen van de afstand tussen het woonadres van de leerling en de school.
 • Als de leerling wel met de fiets of openbaar vervoer kan reizen, maar altijd begeleiding nodig heeft, moet u zelf de begeleiding regelen. U heeft dan recht op een vergoeding.

Vergoeding of aangepast vervoer?

Vergoeding

 • Fiets: De gemeente kijkt eerst of uw kind zelfstandig of onder begeleiding met de fiets naar school kan. Is dit het geval dan komt u in aanmerking voor een fietsvergoeding.
 • Openbaar vervoer: Kan uw kind niet met de fiets naar school maar wel met het openbaar vervoer? Eventueel met begeleiding? Dan komt u in aanmerking voor een reiskostenvergoeding voor het openbaar vervoer.
 • Auto: Als u de leerling zelf met de auto naar school brengt in plaats van gebruik te maken van aangepast vervoer, dan komt u in aanmerking voor een kilometervergoeding.

Aangepast vervoer

Zijn fiets en openbaar vervoer niet mogelijk, dan komt u in aanmerking voor aangepast vervoer. Er volgt altijd een kennismakingsgesprek waarin o.a. gekeken wordt naar eigen mogelijkheden.

Aanvragen, wijzigen en klachten

Aanvragen 

 • Elk jaar moet u een aanvraag indienen.
 • Wanneer u een langlopende, meerjarige beschikking heeft ontvangen, gelden de afspraken op deze beschikking.
 • De volledige aanvraag moet voor 1 juni bij ons binnen zijn.
 • Als u later bent dan loopt u het risico dat u zelf moet regelen dat uw kind op school komt totdat uw aanvraag is verwerkt. 
 • U krijgt van ons een brief met de beslissing over uw aanvraag.
 • Als u voor de eerste keer leerlingenvervoer aanvraagt, willen we graag met u in gesprek. We nemen zo spoedig mogelijk contact op om een afspraak met u te maken.
 • Gaat uw kind gebruik maken van aangepast vervoer? Dan is het belangrijk om te weten wat we van elkaar mogen verwachten. Hiervoor zijn spelregels opgesteld.

Meesturen

Bij uw aanvraag moet u altijd een schooladvies of inschrijfbewijs van de school meesturen.

pdf Advies van de school (PDF, 104.23 KB)

Wijzigingen en klachten doorgeven

 • Blijvende wijzigingen moet u 14 dagen van tevoren doorgeven aan de gemeente. Vermeld hierbij de volgende gegevens: naam leerling, geboortedatum, wijziging en ingangsdatum van de wijziging.
 • Als u een klacht heeft over de vervoerder dan ontvangen wij graag de volgende gegevens:
  naam leerling, geboortedatum en de school van het kind
  naam van de vervoerder
  datum en tijdstip van de rit
  uw telefoonnummer

Stuur uw wijziging of klacht naar leerlingenvervoer@venlo.nl of per post:

 • Gemeente Venlo, team Werk
  t.a.v. Leerlingenvervoer
  Postbus 3434
  5902 RK Venlo
 • Woont de leerling in de gemeente Beesel? Vanaf 1 augustus 2019 wordt leerlingenvervoer voor de gemeente Beesel niet meer afgehandeld door de gemeente Venlo. U kunt terecht bij de gemeente Beesel.