Leerplicht

Algemeen

Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Vanaf 5 jaar moet het naar school. Dan begint de leerplicht. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna moeten ze onderwijs blijven volgen want ze zijn kwalificatieplichtig tot ze 18 zijn. Bij spijbelen schakelt de school een leerplichtambtenaar in. Gaat uw kind in het buitenland naar school, dan moet u dit melden bij de gemeente.

Informatie over leerplicht

Onderwijs in het buitenland

Valt uw kind onder de leerplicht of kwalificatieplicht, maar gaat het naar school in het buitenland? U moet elk jaar aan de gemeente laten weten dat uw kind in het buitenland naar school gaat. Neem hiervoor contact op met de gemeente via e-mailadres leerplicht-doorstroompunt@venlo.nl