Legaliseren handtekening

Moet u aantonen dat uw handtekening van u is? Dan kunt u uw handtekening laten legaliseren. U zet dan bij de gemeente uw handtekening op het document. De gemeente bevestigt dat dit dezelfde handtekening is als die op uw identiteitsbewijs. U moet hiervoor een afspraak maken.

Plan alleen een afspraak als uw aanvraag niet kan wachten. U kunt een afspraak alleen per telefoon maken via 14 077. U kunt online geen afspraak inplannen. Meer informatie

Wat u moet weten

  • u komt persoonlijk bij ons langs met het document waarop u uw handtekening gaat zetten
  • u tekent het document waar de gemeenteambtenaar bij is
  • de gemeenteambtenaar zet in de verklaring dat de handtekening van u is
  • de gemeenteambtenaar ondertekent - namens de burgemeester - de verklaring
  • Let op: de verklaring legaliseert alleen de handtekening. Niet de inhoud van het document dat u tekent.

Meenemen

  • het document waarop u de handtekening wilt plaatsen
  • uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
  • pinpas (of contant geld) 

Kosten

Product Prijs 2021
Legaliseren handtekening  € 15,50

Waarmerken kopie rijbewijs of legitimatie

Heeft u een verklaring nodig dat de kopie van een document er precies hetzelfde uitziet als het origineel? Bijvoorbeeld een kopie van een paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning? Vraag dan de gemeente om de kopie te waarmerken. Kosten en procedure zijn gelijk aan legalisatie handtekening.

Een waarmerk laat zien dat de kopie er precies hetzelfde uitziet als het origineel. Het zegt niets over de echtheid en de inhoud.

Diploma of getuigschrift

Wilt u een diploma of getuigschrift laten waarmerken? Of een kopie daarvan? Daarvoor kunt u terecht bij de instelling die het diploma of getuigschrift heeft afgegeven of bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).