Melden ongewoon voorval milieu

U kunt hier online een melding doen van een ongewoon voorval zoals verplicht in artikel 17.1/17.2 Wet milieubeheer.

Wat u moet weten

  • Een ongewoon voorval is een onvoorziene gebeurtenis (bijvoorbeeld een opslagtank die lekt) die ernstige gevolgen heeft of kan hebben voor het milieu.
  • Als bij uw bedrijf een ongewoon voorval plaatsvindt, moet u direct maatregelen nemen om de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of te beperken. Bovendien moet u het voorval zo spoedig mogelijk melden aan het bevoegd gezag.