Meldpunt calamiteiten, geweldsincidenten zorgvoorziening (Wmo)

Zorgaanbieders zijn volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) verplicht om een calamiteit of geweldsincident te melden.

Toezichthoudend ambtenaar Wmo

De gemeenten in Noord Limburg werken samen op het gebied van Wmo en zorg. Samen hebben zij een regionaal toezichthoudend ambtenaar Wmo aangesteld. Een van de taken van de toezichthoudend ambtenaar Wmo is het onderzoeken van meldingen over calamiteiten en geweldsincidenten.

De gemeenten die samenwerken zijn: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray. 

Calamiteit of geweldsincident?

  • Calamiteit (volgens de wet): “Niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid.”
  • Geweldsincident (volgens de wet): “Een(gewelds) incident is een minder ernstige gebeurtenis die via het bestaande protocol kan worden afgehandeld zonder schadelijke gevolgen voor de cliënt of diens omgeving.”

Melden

Calamiteiten en (gewelds)incidenten binnen de Wmo kunt u melden via het Meldingsformulier. Bij voorkeur direct of de eerstvolgende werkdag. In de Meldingsprocedure calamiteiten of (gewelds) incidenten kunt u de volledige procedure nalezen.

Vragen?

Voor vragen of advies kunt u contact opnemen via toezichthouderwmo@venlo.nl