Meldpunt calamiteiten, geweldsincidenten zorgvoorziening (Wmo)

Zorgaanbieders zijn volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) verplicht om een calamiteit of geweldsincident te melden.

Toezichthoudend ambtenaar Wmo

De gemeenten in Noord Limburg werken samen op het gebied van Wmo en zorg. Samen hebben zij een regionaal toezichthoudend ambtenaar Wmo aangesteld. Een van de taken van de toezichthoudend ambtenaar Wmo is het onderzoeken van meldingen over calamiteiten en geweldsincidenten.

De gemeenten die samenwerken zijn: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray. 

Calamiteit of geweldsincident?

  • Calamiteit (volgens de wet): “Niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid.”
  • Geweldsincident (volgens de wet): “Geweld bij de verstrekking van een voorziening: seksueel binnendringen van het lichaam van of ontucht met een cliënt, als mede lichamelijk en geestelijk geweld tegen een cliënt, door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft.”

Melden

Een calamiteit of geweldsincident meldt u, als zorgaanbieder, zo snel mogelijk. Bij voorkeur direct of op de eerstvolgende werkdag. U meldt dit bij de regionaal toezichthoudend ambtenaar Wmo.

Let op: via onderstaande links wordt u doorgestuurd naar de website van de gemeente Bergen.

Melden calamiteit Wmo
Melden geweldsincident Wmo

Vragen

Met vragen over het melden van een calamiteit of geweldsincident, kunt u terecht bij de regionaal toezichthoudend ambtenaar Wmo, mevrouw Wilms. U kunt haar bereiken via telefoonnummer: 06 - 38 75 20 99. U kunt ook een e-mail sturen, e-mailadres: m.wilms@venlo.nl