Meteen melden

Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of stoeptegel? Meld het ons meteen. Ook als het gaat om gedumpt afval of vernielingen. Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in.

Wat u kunt melden

U kunt problemen bij u in de buurt aan ons melden, zoals:

 • gedumpt afval
 • kapot wegdek of losliggende stoeptegels
 • kapot verkeerslicht of straatverlichting
 • kapot verkeersbord of -paaltje
 • verstopt riool in de grond van de gemeente
 • achterstallig onderhoud van struiken, bomen en ander openbaar groen
 • overhangende of losse takken en uitstekende wortels
 • illegale bewoning, overbewoning of woonoverlast
 • ongedierte
 • eikenprocessierups
 • Japanse duizendknoop

Huisvuil

Vragen en meldingen over het inzamelen van uw huisvuil kunt u rechtstreeks online melden bij onze afvalinzamelaar.  U kunt hier ook melden als er afval is gedumpt bij ondergrondse huisvuil-containers.

Contact

Gemeente

Als u liever belt, kunt u ons bereiken op 14 077.

Brandweer